immunoelektroforeza definicja
Co to jest immunoelektroforeza. Wyjaśnienie białek na podstawie ich właściwości elektroforetycznych.

Czy przydatne?

Co to jest immunoelektroforeza

Co oznacza IMMUNOELEKTROFOREZA: metoda różnicowania białek na podstawie ich właściwości elektroforetycznych i immunologicznych. Etap wstępna bazuje na rozdzieleniu białek przy wykorzystaniu elektroforezy; w następnym etapie białka poddawane są działaniu przeciwciał. Każda z uzyskanych wskutek reakcji antygen-przeciwciało tak zwany linii precypitacyjnych odpowiada innemu białku

Czym jest immunoelektroforeza znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Izopedyna:
Słownik substancja o charakterze zbitej tkanki kostnej, pozbawionej kanałów Haversa ( tkanka kostna). I. wchodzi w skład występujących u ryb łusek kosmoidalnych, ganoidalnych i elastycznych ( łuski immunoelektroforeza.
Co znaczy Inercja:
Słownik stan nieaktywności fizjologicznej, na przykład nieaktywność genów w pewnych obszarach heterochromatyny immunoelektroforeza.
Co znaczy Insulina:
Słownik hormony zwierzęce immunoelektroforeza.
Co znaczy Inżynieria Genetyczna:
Słownik sztucznie dokonywanych zabiegów zmierzających do zmian w informacji genetycznej organizmów; może bazować na: a) pobieraniu od osobnika ustalonych genów (odcinków DNA) i wstawianiu na to miejsce genów immunoelektroforeza.
Co znaczy Interkalarny:
Słownik narastający w innym miejscu niż stożek wzrostu; dotyczy między innymi: 1) warstw merystemów wstawowych, a więc interkalarnych ( merystemy) ułożonych między tkanką stałą i wykazujących tendencje immunoelektroforeza.
  • Dodano:
  • Autor: