imprinting definicja
Co to jest imprinting. Wyjaśnienie kręgowców wyższych (ptaki, ssaki) sposób uczenia się przejawiany.

Czy przydatne?

Co to jest imprinting

Co oznacza IMPRINTING: występujący u kręgowców wyższych (ptaki, ssaki) sposób uczenia się przejawiany we inicjalnym okresie życia. Młode osobniki w krótkim, ściśle określonym czasie po urodzeniu uczą się rozpoznawać pierwszy poruszający się przedmiot i traktują ten przedmiot jako matkę, na przykład młode gęsi, które po wykluciu chowane były poprzez ludzi, uznają człowieka za wzorzec swojego gatunku. I. jest nieodwracalny i wywiera wpływ na przejawiane w ciągu całego życia wzorce behawioralne, powiązane raczej z zachowaniami seksualnymi. Zdarzenie zostało opisane po raz pierwszy poprzez Lorenza K. w 1937

Czym jest imprinting znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Insektycydy:
Słownik służące do zwalczania szkodników występujących w uprawach roślinnych, lasach, magazynach, mieszkaniach. W zależności od składu chemicznego działają zabójczo albo wpływają na ograniczenie rozrodu imprinting.
Co znaczy Instynkt:
Słownik zwierząt wrodzona umiejętność do wykonywania czynności typowych dla przedstawicieli danego gatunku (tak zwany wrodzone wzory zachowania), warunkujących przetrwanie. Działania instynktowne przejawiają imprinting.
Co znaczy Inhibicja:
Słownik zwolnienie albo wstrzymywanie procesu albo reakcji biochemicznej imprinting.
Co znaczy Inwaginacja:
Słownik 1) wpuklanie się zespołów komórek do przestrzeni zajmowanych poprzez inne komórki; 2) w procesie gastrulacji: wpuklanie się blastomerów do wnętrza blastuli imprinting.
Co znaczy Interkalarny:
Słownik narastający w innym miejscu niż stożek wzrostu; dotyczy między innymi: 1) warstw merystemów wstawowych, a więc interkalarnych ( merystemy) ułożonych między tkanką stałą i wykazujących tendencje imprinting.
  • Dodano:
  • Autor: