situ definicja
Co to jest in situ. Wyjaśnienie miejscu, w pierwotnym położeniu; dotyczy na przykład miejsca.

Czy przydatne?

Co to jest in situ

Co oznacza IN SITU: w miejscu, na miejscu, w pierwotnym położeniu; dotyczy na przykład miejsca syntezy określonego związku

Czym jest in situ znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Immobilizacja:
Słownik drobnych organizmów (na przykład pierwotniaków) albo komórek (((na przykład plemników) wywołane wniknięciem przedmiotów nieorganicznych do ich wnętrza albo zmianą fizycznych właściwości środowiska in situ.
Co znaczy Izotopy:
Słownik jądra mają jednakową liczbę protonów (liczbę atomową) i różną liczbę neutronów (masę atomową); charakteryzują się takimi samymi właściwościami chemicznymi. Zobacz także: izotopy promieniotwórcze in situ.
Co znaczy Instynkt:
Słownik zwierząt wrodzona umiejętność do wykonywania czynności typowych dla przedstawicieli danego gatunku (tak zwany wrodzone wzory zachowania), warunkujących przetrwanie. Działania instynktowne przejawiają in situ.
Co znaczy Inkret:
Słownik wydzielina komórki albo organizmu pozostająca w miejscu wytworzenia in situ.
Co znaczy Immunosupresja:
Słownik umiejętności wytworzenia odpowiedzi immunologicznej w organizmie. Może być efektem napromieniowania, podania surowicy antylimfocytarnej albo środków farmakologicznych blokujących syntezę przeciwciał in situ.
  • Dodano:
  • Autor: