inbred definicja
Co to jest inbred. Wyjaśnienie genotypie danego osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych.

Czy przydatne?

Co to jest inbred

Co oznacza INBRED: występowanie w genotypie danego osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych wskutek połączenia się gamet niosących identyczne geny w tym samym locus. Zdarzenie może zachodzić wówczas, gdy rodzice osobnika mają wspólnych przodków. Miarą i. jest parametr i. wyrażający stopień homozygotyczności genotypu osobnika. Do wzrostu i. prowadzi kojarzenie krewniacze ( kojarzenie). Zabiegi mające na celu powiększenie stopnia i. mogą być służące w hodowli wsobnej w celu uzyskania materiału ujednoliconego pod względem genetycznym

Czym jest inbred znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Izoaglutyniny:
Słownik skierowane przeciwko antygenom grup krwi. W erytrocytach ( krew) obecne są antygeny wrodzone (A, B), które po zetknięciu z przeciwciałem ulegają aglutynacji, w surowicy ( krew) występują i inbred.
Co znaczy Inhibitory:
Słownik powodujące zwolnienie albo wstrzymanie ustalonych mechanizmów albo reakcji; 1) i. enzymów: substancje, które odwracalnie albo nieodwracalnie wstrzymują normalne działanie enzymu bez szkody dla samego inbred.
Co znaczy Ichtiostega:
Słownik przedstawiciela wymarłych płazów (Amphibia), którego szczątki odkryto w górnodewońskich osadach w skałach Grenlandii. Wybrane cechy budowy i., między innymi obecność promieni kostnych w płetwie inbred.
Co znaczy Inkubacja:
Słownik wysiadywania albo sztucznego wylęgania jaj; 2) czas upływający od zniesienia jaja do wylęgu; 3) wstępny faza rozwoju choroby, od momentu zakażenia do wystąpienia objawów; 4) hodowla kultur inbred.
Co znaczy Insulina:
Słownik hormony zwierzęce inbred.
  • Dodano:
  • Autor: