embriologiczna indukcja definicja
Co to jest indukcja embriologiczna. Wyjaśnienie organizator. Co znaczy EMBRIOLOGICZNA INDUKCJA.

Czy przydatne?

Co to jest indukcja embriologiczna

Co oznacza INDUKCJA EMBRIOLOGICZNA: organizator

Czym jest indukcja embriologiczna znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy In Situ:
Słownik w miejscu, na miejscu, w pierwotnym położeniu; dotyczy na przykład miejsca syntezy określonego związku indukcja embriologiczna.
Co znaczy Inkret:
Słownik wydzielina komórki albo organizmu pozostająca w miejscu wytworzenia indukcja embriologiczna.
Co znaczy Izoaglutyniny:
Słownik skierowane przeciwko antygenom grup krwi. W erytrocytach ( krew) obecne są antygeny wrodzone (A, B), które po zetknięciu z przeciwciałem ulegają aglutynacji, w surowicy ( krew) występują i indukcja embriologiczna.
Co znaczy Introgresja:
Słownik genów z puli genowej jednego gatunku do puli genowej drugiego gatunku, zachodzące przy niecałkowitej genetycznej izolacji obydwu populacji. Zależnie od nasilenia może prowadzić do stworzenia nowego indukcja embriologiczna.
Co znaczy Inkrustacja:
Słownik obcych, na przykład ziarenek piasku, kryształków soli, fragmentów roślin, do budowanych poprzez zwierzęta (między innymi wybrane pierwotniaki, larwy owadów) osłonek chroniących ciało; 2) wysycanie indukcja embriologiczna.
  • Dodano:
  • Autor: