inercja definicja
Co to jest inercja. Wyjaśnienie fizjologicznej, na przykład nieaktywność genów w pewnych obszarach.

Czy przydatne?

Co to jest inercja

Co oznacza INERCJA: stan nieaktywności fizjologicznej, na przykład nieaktywność genów w pewnych obszarach heterochromatyny

Czym jest inercja znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Inbred:
Słownik genotypie danego osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych wskutek połączenia się gamet niosących identyczne geny w tym samym locus. Zdarzenie może zachodzić wówczas, gdy rodzice osobnika inercja.
Co znaczy Izogamia:
Słownik opierające na produkcji i łączeniu się izogamet. Zdarzenie i. charakterystyczne jest dla niektórych pierwotniaków (Protozoa), jednokomórkowych glonów (Algae) i niektórych grzybów (Mycetae inercja.
Co znaczy Inteligencja:
Słownik rozumienia, przyswajania i kojarzenia faktów na podstawie zdarzeń zachodzących w środowisku. U zwierząt i. uzależniona jest od stopnia rozwoju filogenetycznego. Najwyższy poziom osiąga u naczelnych inercja.
Co znaczy Ichtiostega:
Słownik przedstawiciela wymarłych płazów (Amphibia), którego szczątki odkryto w górnodewońskich osadach w skałach Grenlandii. Wybrane cechy budowy i., między innymi obecność promieni kostnych w płetwie inercja.
Co znaczy Inkluzje:
Słownik 1) cząstki organiczne znajdujące się czasowo w komórce, będące produktem samej komórki albo unieczynnione w procesie fagocytozy; 2) ciała obce inercja.
  • Dodano:
  • Autor: