infekcja definicja
Co to jest infekcja. Wyjaśnienie zakażenie. Co znaczy INFEKCJA definicja.

Czy przydatne?

Co to jest infekcja

Co oznacza INFEKCJA: zakażenie

Czym jest infekcja znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Inseminacja:
Słownik unasienianie zwierząt służące w hodowli albo mające znaczenie eksperymentalne. Metoda i. uzależniona jest od metody zapłodnienia występującego w warunkach naturalnych (zapłodnienie zewnętrzne albo infekcja.
Co znaczy Insektycydy:
Słownik służące do zwalczania szkodników występujących w uprawach roślinnych, lasach, magazynach, mieszkaniach. W zależności od składu chemicznego działają zabójczo albo wpływają na ograniczenie rozrodu infekcja.
Co znaczy Izoenzymy:
Słownik samego enzymu ( enzymy) charakteryzujące się zbliżoną specyfiką, lecz różniące się niektórymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i immunologicznymi, na przykład punktem izojonowym. I. posiadają infekcja.
Co znaczy Izopedyna:
Słownik substancja o charakterze zbitej tkanki kostnej, pozbawionej kanałów Haversa ( tkanka kostna). I. wchodzi w skład występujących u ryb łusek kosmoidalnych, ganoidalnych i elastycznych ( łuski infekcja.
Co znaczy Inteligencja:
Słownik rozumienia, przyswajania i kojarzenia faktów na podstawie zdarzeń zachodzących w środowisku. U zwierząt i. uzależniona jest od stopnia rozwoju filogenetycznego. Najwyższy poziom osiąga u naczelnych infekcja.
  • Dodano:
  • Autor: