genetyczna informacja definicja
Co to jest informacja genetyczna. Wyjaśnienie dyrektyw sterujących funkcjami życiowymi komórki albo.

Czy przydatne?

Co to jest informacja genetyczna

Co oznacza INFORMACJA GENETYCZNA: całokształt dyrektyw sterujących funkcjami życiowymi komórki albo całego organizmu. Wiadomość zapisana jest w formie kodu genetycznego utworzonego poprzez swoistą sekwencję nukleotydów. Nośnikiem i.g. jest DNA, wyjątkowo, w razie niektórych wirusów - RNA. Nośnik taki określany jest mianem materiału genetycznego

Czym jest informacja genetyczna znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Istota Biała:
Słownik mózg informacja genetyczna.
Co znaczy Imago:
Słownik ostatnie stadium w przeobrażeniu owadów (Insecta), reprezentowane poprzez w pełni wykształconego, zdolnego do rozrodu dorosłego osobnika informacja genetyczna.
Co znaczy Incystacja:
Słownik encystacja informacja genetyczna.
Co znaczy Izomeria:
Słownik związków chemicznych o takim samym wzorze sumarycznym, lecz różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi wynikającymi z różnego charakteru wiązań i uszeregowania atomów (i. strukturalna informacja genetyczna.
Co znaczy Inhibitory:
Słownik powodujące zwolnienie albo wstrzymanie ustalonych mechanizmów albo reakcji; 1) i. enzymów: substancje, które odwracalnie albo nieodwracalnie wstrzymują normalne działanie enzymu bez szkody dla samego informacja genetyczna.
  • Dodano:
  • Autor: