immunologiczna informacja definicja
Co to jest informacja immunologiczna. Wyjaśnienie właściwa dla danego organizmu albo gatunku.

Czy przydatne?

Co to jest informacja immunologiczna

Co oznacza INFORMACJA IMMUNOLOGICZNA: swoista wiadomość właściwa dla danego organizmu albo gatunku, oparta na różnicach grup krwi i antygenach zgodności tkankowej. Na podstawie i.i. można odróżnić na przykład krew człowieka od krwi innego gatunku zwierząt i krew różnych osobników w obrębie gatunku Homo sapiens

Czym jest informacja immunologiczna znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Inercja:
Słownik stan nieaktywności fizjologicznej, na przykład nieaktywność genów w pewnych obszarach heterochromatyny informacja immunologiczna.
Co znaczy Informacja Genetyczna:
Słownik dyrektyw sterujących funkcjami życiowymi komórki albo całego organizmu. Wiadomość zapisana jest w formie kodu genetycznego utworzonego poprzez swoistą sekwencję nukleotydów. Nośnikiem i.g. jest DNA informacja immunologiczna.
Co znaczy Immunoglobuliny:
Słownik zróżnicowanych białek osocza syntetyzowanych poprzez limfocyty i pełniących rolę przeciwciał. Cząsteczki większości i. składają się z dwóch par jednakowych łańcuchów (lekkich i ciężkich). W każdej informacja immunologiczna.
Co znaczy Interoreceptory:
Słownik receptory informacja immunologiczna.
Co znaczy Introdukcja:
Słownik wprowadzenie przedstawicieli określonego gatunku na tereny nie objęte przedtem areałem jego występowania. Odpowiednikiem i. jest wprowadzenie bobra kanadyjskiego (Castor canadensis) do Europy informacja immunologiczna.
  • Dodano:
  • Autor: