informosom definicja
Co to jest informosom. Wyjaśnienie kwas rybonukleinowy), syntetyzowana w procesie oogenezy i.

Czy przydatne?

Co to jest informosom

Co oznacza INFORMOSOM: cząsteczka mRNA ( kwas rybonukleinowy), syntetyzowana w procesie oogenezy i zlokalizowana w cytoplazmie komórki jajowej. W połączeniu z rybosomami i. tworzy nieczynny kompleks, który uaktywniany jest po zapłodnieniu. Rola i. bazuje na kontrolowaniu najwcześniejszych stadiów rozwoju komórki jajowej

Czym jest informosom znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Izotopy Promieniotwórcze:
Słownik izotopy o nietrwałych jądrach, ulegające samorzutnym przemianom; znalazły wykorzystanie w biologii między innymi przy określaniu wieku skamieniałości informosom.
Co znaczy Idioblasty:
Słownik pojedyncze komórki, na przykład komórki kamienne albo garbnikowe, występujące w jednorodnej tkance miękiszowej, różniące się budową i funkcją od komórek tej tkanki informosom.
Co znaczy Inbred:
Słownik genotypie danego osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych wskutek połączenia się gamet niosących identyczne geny w tym samym locus. Zdarzenie może zachodzić wówczas, gdy rodzice osobnika informosom.
Co znaczy Integracja Hormonalna I Nerwowa:
Słownik funkcjonalne między układami hormonalnym i nerwowym pełniące rolę regulatora i czynnika scalającego funkcje poszczególnych narządów. Układ nerwowy oddziałuje na gruczoły dokrewne ( gruczoły) drogą informosom.
Co znaczy Ichtiostega:
Słownik przedstawiciela wymarłych płazów (Amphibia), którego szczątki odkryto w górnodewońskich osadach w skałach Grenlandii. Wybrane cechy budowy i., między innymi obecność promieni kostnych w płetwie informosom.
  • Dodano:
  • Autor: