inseminacja definicja
Co to jest inseminacja. Wyjaśnienie unasienianie zwierząt służące w hodowli albo mające znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest inseminacja

Co oznacza INSEMINACJA: sztuczne unasienianie zwierząt służące w hodowli albo mające znaczenie eksperymentalne. Metoda i. uzależniona jest od metody zapłodnienia występującego w warunkach naturalnych (zapłodnienie zewnętrzne albo wewnętrzne). Na szeroką skalę i. służąca jest w hodowli bydła, owiec, kóz, świń, drobiu i pszczół

Czym jest inseminacja znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Imago:
Słownik ostatnie stadium w przeobrażeniu owadów (Insecta), reprezentowane poprzez w pełni wykształconego, zdolnego do rozrodu dorosłego osobnika inseminacja.
Co znaczy Izotopy Promieniotwórcze:
Słownik izotopy o nietrwałych jądrach, ulegające samorzutnym przemianom; znalazły wykorzystanie w biologii między innymi przy określaniu wieku skamieniałości inseminacja.
Co znaczy Izopedyna:
Słownik substancja o charakterze zbitej tkanki kostnej, pozbawionej kanałów Haversa ( tkanka kostna). I. wchodzi w skład występujących u ryb łusek kosmoidalnych, ganoidalnych i elastycznych ( łuski inseminacja.
Co znaczy Indukcja Enzymatyczna:
Słownik adaptacja enzymatyczna inseminacja.
Co znaczy Inkluzje:
Słownik 1) cząstki organiczne znajdujące się czasowo w komórce, będące produktem samej komórki albo unieczynnione w procesie fagocytozy; 2) ciała obce inseminacja.
  • Dodano:
  • Autor: