instynkt definicja
Co to jest instynkt. Wyjaśnienie zwierząt wrodzona umiejętność do wykonywania czynności typowych.

Czy przydatne?

Co to jest instynkt

Co oznacza INSTYNKT: występująca u zwierząt wrodzona umiejętność do wykonywania czynności typowych dla przedstawicieli danego gatunku (tak zwany wrodzone wzory zachowania), warunkujących przetrwanie. Działania instynktowne przejawiają się w sposobie pobierania pokarmu, wydalaniu, opiece nad potomstwem, zachowaniach społecznych, płciowych, walce

Czym jest instynkt znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Indukcja Enzymatyczna:
Słownik adaptacja enzymatyczna instynkt.
Co znaczy Inżynieria Genetyczna:
Słownik sztucznie dokonywanych zabiegów zmierzających do zmian w informacji genetycznej organizmów; może bazować na: a) pobieraniu od osobnika ustalonych genów (odcinków DNA) i wstawianiu na to miejsce genów instynkt.
Co znaczy Introny:
Słownik sekwencje nukleotydów w DNA; nie zawierają informacji o kolejności aminokwasów w syntetyzowanym łańcuchu polipeptydowym ( białka). W procesie transkrypcji i. przepisywane są z DNA na RNA, a następnie instynkt.
Co znaczy Impuls Nerwowy:
Słownik zmiana w stanie nerwów albo mięśni spowodowana działaniem bodźca i przekazywana na drodze przewodnictwa nerwowego instynkt.
Co znaczy Iniekcja:
Słownik organizmu soli fizjologicznej, lekarstw i tym podobne przy zastosowaniu strzykawki. W zależności od rodzaju i metody działania aplikowanej substancji i. dokonywana jest podskórnie, domięśniowo instynkt.
  • Dodano:
  • Autor: