inteligencja definicja
Co to jest inteligencja. Wyjaśnienie rozumienia, przyswajania i kojarzenia faktów na podstawie.

Czy przydatne?

Co to jest inteligencja

Co oznacza INTELIGENCJA: umiejętność rozumienia, przyswajania i kojarzenia faktów na podstawie zdarzeń zachodzących w środowisku. U zwierząt i. uzależniona jest od stopnia rozwoju filogenetycznego. Najwyższy poziom osiąga u naczelnych. U ludzi mierzona jest współczynnikiem inteligencji (IQ) określającym relacja wieku umysłowego do kalendarzowego

Czym jest inteligencja znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Infekcja:
Słownik zakażenie inteligencja.
Co znaczy Incystacja:
Słownik encystacja inteligencja.
Co znaczy Izolacja:
Słownik zamiany genów między przedstawicielami dwóch populacji. a) i. geograficzna - wywołana przestrzennym odgraniczeniem populacji; b) i. rozrodcza (płciowa, reprodukcyjna) jest efektem wytworzenia barier inteligencja.
Co znaczy Inbred:
Słownik genotypie danego osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych wskutek połączenia się gamet niosących identyczne geny w tym samym locus. Zdarzenie może zachodzić wówczas, gdy rodzice osobnika inteligencja.
Co znaczy Imprinting:
Słownik kręgowców wyższych (ptaki, ssaki) sposób uczenia się przejawiany we inicjalnym okresie życia. Młode osobniki w krótkim, ściśle określonym czasie po urodzeniu uczą się rozpoznawać pierwszy poruszający inteligencja.
  • Dodano:
  • Autor: