introdukcja definicja
Co to jest introdukcja. Wyjaśnienie przedstawicieli określonego gatunku na tereny nie objęte.

Czy przydatne?

Co to jest introdukcja

Co oznacza INTRODUKCJA: wprowadzenie przedstawicieli określonego gatunku na tereny nie objęte przedtem areałem jego występowania. Odpowiednikiem i. jest wprowadzenie bobra kanadyjskiego (Castor canadensis) do Europy

Czym jest introdukcja znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Izomerazy:
Słownik enzymy introdukcja.
Co znaczy Immunoglobuliny:
Słownik zróżnicowanych białek osocza syntetyzowanych poprzez limfocyty i pełniących rolę przeciwciał. Cząsteczki większości i. składają się z dwóch par jednakowych łańcuchów (lekkich i ciężkich). W każdej introdukcja.
Co znaczy Ichtiostega:
Słownik przedstawiciela wymarłych płazów (Amphibia), którego szczątki odkryto w górnodewońskich osadach w skałach Grenlandii. Wybrane cechy budowy i., między innymi obecność promieni kostnych w płetwie introdukcja.
Co znaczy Instynkt:
Słownik zwierząt wrodzona umiejętność do wykonywania czynności typowych dla przedstawicieli danego gatunku (tak zwany wrodzone wzory zachowania), warunkujących przetrwanie. Działania instynktowne przejawiają introdukcja.
Co znaczy Izomery Konfiguracyjne:
Słownik sacharydy introdukcja.
  • Dodano:
  • Autor: