introgresja definicja
Co to jest introgresja. Wyjaśnienie genów z puli genowej jednego gatunku do puli genowej drugiego.

Czy przydatne?

Co to jest introgresja

Co oznacza INTROGRESJA: stopniowe włączanie genów z puli genowej jednego gatunku do puli genowej drugiego gatunku, zachodzące przy niecałkowitej genetycznej izolacji obydwu populacji. Zależnie od nasilenia może prowadzić do stworzenia nowego gatunku, do wyłonienia populacji mieszańców albo może być utrzymana odrębność populacji wyjściowych

Czym jest introgresja znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Indukcja:
Słownik określonego procesu w organizmie poprzez czynnik wyzwalający, zw. induktorem; ciąg przekształceń zachodzi w organizmie tak długo, jak długo określone komórki albo tkanki wywierają wpływ na komórki introgresja.
Co znaczy Instynkt:
Słownik zwierząt wrodzona umiejętność do wykonywania czynności typowych dla przedstawicieli danego gatunku (tak zwany wrodzone wzory zachowania), warunkujących przetrwanie. Działania instynktowne przejawiają introgresja.
Co znaczy Izomery Konstytucyjne:
Słownik sacharydy introgresja.
Co znaczy In Vivo:
Słownik na żywo, na żywym osobniku; dotyczy badań prowadzonych na żywych organizmach albo całych populacjach mikroorganizmów introgresja.
Co znaczy Informosom:
Słownik kwas rybonukleinowy), syntetyzowana w procesie oogenezy i zlokalizowana w cytoplazmie komórki jajowej. W połączeniu z rybosomami i. tworzy nieczynny kompleks, który uaktywniany jest po zapłodnieniu introgresja.
  • Dodano:
  • Autor: