inwolucja definicja
Co to jest inwolucja. Wyjaśnienie albo narządu do stanu normalnego po uprzednim powiększeniu.

Czy przydatne?

Co to jest inwolucja

Co oznacza INWOLUCJA: 1) powrót tkanki albo narządu do stanu normalnego po uprzednim powiększeniu, deformacji albo modyfikacji; 2) zmniejszanie rozmiarów wynikające ze zmian funkcjonalnych albo strukturalnych związanych z procesem starzenia; 3) przemieszczanie się komórek warstwy zewnętrznej w kierunku komórek warstwy wewnętrznej zachodzące w procesie gastrulacji

Czym jest inwolucja znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Informosom:
Słownik kwas rybonukleinowy), syntetyzowana w procesie oogenezy i zlokalizowana w cytoplazmie komórki jajowej. W połączeniu z rybosomami i. tworzy nieczynny kompleks, który uaktywniany jest po zapłodnieniu inwolucja.
Co znaczy In Situ:
Słownik w miejscu, na miejscu, w pierwotnym położeniu; dotyczy na przykład miejsca syntezy określonego związku inwolucja.
Co znaczy Interoreceptory:
Słownik receptory inwolucja.
Co znaczy Insektycydy:
Słownik służące do zwalczania szkodników występujących w uprawach roślinnych, lasach, magazynach, mieszkaniach. W zależności od składu chemicznego działają zabójczo albo wpływają na ograniczenie rozrodu inwolucja.
Co znaczy Inwaginacja:
Słownik 1) wpuklanie się zespołów komórek do przestrzeni zajmowanych poprzez inne komórki; 2) w procesie gastrulacji: wpuklanie się blastomerów do wnętrza blastuli inwolucja.
  • Dodano:
  • Autor: