genetyczna inżynieria definicja
Co to jest inżynieria genetyczna. Wyjaśnienie sztucznie dokonywanych zabiegów zmierzających do.

Czy przydatne?

Co to jest inżynieria genetyczna

Co oznacza INŻYNIERIA GENETYCZNA: całokształt sztucznie dokonywanych zabiegów zmierzających do zmian w informacji genetycznej organizmów; może bazować na: a) pobieraniu od osobnika ustalonych genów (odcinków DNA) i wstawianiu na to miejsce genów pochodzących od innego dawcy w celu wywołania trwałych zmian w organizmie (na przykład eliminacja dolegliwości dziedzicznej); b) kopiowaniu i namnażaniu wyodrębnionych genów, umożliwiających syntezę obcego białka poprzez organizm biorcy

Czym jest inżynieria genetyczna znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Immersja:
Słownik służący w mikroskopach świetlnych, opierający na umieszczeniu między preparatem a obiektywem kropli olejku, zazwyczaj cedrowego, wykazującego wyższy współczynnik załamania światła niż powietrze. I inżynieria genetyczna.
Co znaczy Inteligencja:
Słownik rozumienia, przyswajania i kojarzenia faktów na podstawie zdarzeń zachodzących w środowisku. U zwierząt i. uzależniona jest od stopnia rozwoju filogenetycznego. Najwyższy poziom osiąga u naczelnych inżynieria genetyczna.
Co znaczy Informosom:
Słownik kwas rybonukleinowy), syntetyzowana w procesie oogenezy i zlokalizowana w cytoplazmie komórki jajowej. W połączeniu z rybosomami i. tworzy nieczynny kompleks, który uaktywniany jest po zapłodnieniu inżynieria genetyczna.
Co znaczy Infekcja:
Słownik zakażenie inżynieria genetyczna.
Co znaczy Ichtiologia:
Słownik dział zoologii; edukacja obejmująca całokształt wiedzy na temat ryb (Pisces inżynieria genetyczna.
  • Dodano:
  • Autor: