izoenzymy definicja
Co to jest izoenzymy. Wyjaśnienie samego enzymu ( enzymy) charakteryzujące się zbliżoną specyfiką.

Czy przydatne?

Co to jest izoenzymy

Co oznacza IZOENZYMY: różne formy tego samego enzymu ( enzymy) charakteryzujące się zbliżoną specyfiką, lecz różniące się niektórymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i immunologicznymi, na przykład punktem izojonowym. I. posiadają taką samą aktywność katalityczną. Mogą być rozdzielone przy wykorzystaniu elektroforezy. W surowicy człowieka występuje na przykład kilka i. dehydrogenazy mleczanowej; ich relacje ilościowe ulegają zmianie w różnych stanach chorobowych. Specyficzne i. dehydrogenazy mleczanowej występują w mięśniach szkieletowych i w mięśniu sercowym

Czym jest izoenzymy znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Introny:
Słownik sekwencje nukleotydów w DNA; nie zawierają informacji o kolejności aminokwasów w syntetyzowanym łańcuchu polipeptydowym ( białka). W procesie transkrypcji i. przepisywane są z DNA na RNA, a następnie izoenzymy.
Co znaczy Imprinting:
Słownik kręgowców wyższych (ptaki, ssaki) sposób uczenia się przejawiany we inicjalnym okresie życia. Młode osobniki w krótkim, ściśle określonym czasie po urodzeniu uczą się rozpoznawać pierwszy poruszający izoenzymy.
Co znaczy Iglaste:
Słownik szpilkowe izoenzymy.
Co znaczy In Vitro:
Słownik poza ustrojem; dotyczy mechanizmów biologicznych albo reakcji zachodzących w komórkach albo tkankach hodowanych poza organizmem izoenzymy.
Co znaczy Inkret:
Słownik wydzielina komórki albo organizmu pozostająca w miejscu wytworzenia izoenzymy.
  • Dodano:
  • Autor: