komórkowe jądro definicja
Co to jest jądro komórkowe. Wyjaśnienie charakterystyczna dla komórek eukariontów. Stanowi ośrodek.

Czy przydatne?

Co to jest jądro komórkowe

Co oznacza JĄDRO KOMÓRKOWE: organella komórkowa charakterystyczna dla komórek eukariontów. Stanowi ośrodek zarządzający procesami zachodzącymi w komórce. Od cytoplazmy oddzielona jest błoną jądrową. W obrębie j.k. zlokalizowane jest jąderko. W obszarze j.k. poza jąderkiem przeważa kwas DNA tworzący z białkami związki o charakterze nukleoprotein, będące fundamentalnym składnikiem chromatyny. Luźna nić chromatynowa reprezentuje chromosomy w okresie pomiędzy podziałami komórkowymi. Przestrzenie nie zajęte poprzez chromatynę wypełnia kariolimfa (sok jądrowy, karioplazma, nukleoplazma) zawierająca RNA i białka, w tym również białka enzymatyczne. U większości eukariontów j.k. zanika w momencie mitozy i mejozy. Błona jądrowa i jąderko odtwarzane są pod koniec telofazy. Zobacz także: mitoza, mejoza, syncytium, komórczak

Czym jest jądro komórkowe znaczenie w Słownik biologia J .

Co znaczy Jesiotrowate:
Słownik podgromady ryb kostnopromienistych (Actinopterygii). Obejmują jesiotry (Acipenseridae) i wiosłonose (Polyodontidae). Szkielet prawie kompletnie chrzęstny, dobrze zachowana struna grzbietowa, głowa z jądro komórkowe.
Co znaczy Jaja Mezolecytalne:
Słownik komórka jajowa jądro komórkowe.
Co znaczy Jamochłony:
Słownik są zwierzęta bezkręgowe obejmujące parzydełkowce (Cnidaria) i żebropławy (Ctenophora). J. występują w wodach słonych i słodkich. Charakteryzują się promienistą symetrią ciała. Ściana ciała j jądro komórkowe.
Co znaczy Jonizacja:
Słownik przemiana cząsteczek w jony; następuje wskutek oderwania elektronów przy zderzeniu z innymi cząsteczkami, w rezultacie promieniowania jonizującego albo dysocjacji elektrolitycznej jądro komórkowe.
Co znaczy Jednopienność:
Słownik rozdzielnopłciowości obserwowany u roślin; charakteryzuje się występowaniem na tym samym osobniku kwiatów kobiecych (owocolistkowych) i męskich (pręcikowych). Do roślin jednopiennych należą między jądro komórkowe.
  • Dodano:
  • Autor: