systematyczna kategoria definicja
Co to jest kategoria systematyczna. Wyjaśnienie szczebel w hierarchii organizmów żywych, skupiający.

Czy przydatne?

Co to jest kategoria systematyczna

Co oznacza KATEGORIA SYSTEMATYCZNA: ranga; określony szczebel w hierarchii organizmów żywych, skupiający organizmy sklasyfikowane na podstawie podobieństwa i pokrewieństwa. Reguły klasyfikacji zostały wprowadzone poprzez Linneusza K. w XVIII w. W układzie hierarchicznym wyróżnia się następujące k.s.: królestwo, podkrólestwo, typ, podtyp, nadgromada, gromada, podgromada, nadrząd, rząd, podrząd, nadrodzina, rodzina, podrodzina, rodzaj, podrodzaj, gatunek, podgatunek. Dodatkową k.s. zaznaczoną między gromadą a rzędem jest klasa. W botanice służący jest dalszy podział, na kategorie niższe od gatunku, jest to odmiana, pododmiana, forma, linia, klon. W praktyce stosowane są niekiedy dodatkowe k.s., między innymi dział (obejmujący kilka typów), kohorta (obejmująca kilka rzędów), plemię (obejmujące kilka rodzajów). Mechanizm nazewnictwa i przypisywania organizmów żywych określonym kategoriom podporządkowany jest regułom międzynarodowym

Czym jest kategoria systematyczna znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kiełkowanie:
Słownik rozwoju rośliny zachodząca w warunkach odpowiedniej temperatury i wilgotności. Bazuje na pobieraniu wody poprzez nasienie i wznowieniu aktywności zarodka. Intensywny przyrost zarodka prowadzi do jego kategoria systematyczna co znaczy.
Co znaczy Klatka Piersiowa:
Słownik charakterystyczna dla owodniowców (Amniota), zbudowana z kręgów piersiowych kręgosłupa, żeber i mostka ( szkielet kręgowców). U ssaków oddzielona od jamy brzusznej przeponą. Stanowi podporę dla kategoria systematyczna krzyżówka.
Co znaczy Kloaka:
Słownik stek kategoria systematyczna co to jest.
Co znaczy Konflikt Serologiczny:
Słownik antygenowa między krwią matki i płodu związana z obecnością w erytrocytach ( krew) antygenu D warunkującego stworzenie czynnika Rh. U osobników posiadających antygen D krew oznaczana jest symbolem Rh kategoria systematyczna słownik.
Co znaczy Kopulacja:
Słownik dwóch osobników odmiennej płci albo osobników hermafrodytycznych w celu przekazania komórek rozrodczych. Mechanizm poprzedzający zapłodnienie komórki jajowej poprzez plemniki; 2) u pierwotniaków kategoria systematyczna czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: