kladogram definicja
Co to jest kladogram. Wyjaśnienie dendrogram obrazujący powiązania pomiędzy analizowanymi cechami.

Czy przydatne?

Co to jest kladogram

Co oznacza KLADOGRAM: dendrogram obrazujący powiązania pomiędzy analizowanymi cechami albo taksonami

Czym jest kladogram znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Komplementarność Zasad Azotowych:
Słownik azotowych kwasów nukleinowych wg ustalonych reguł; w obrębie DNA adenina (A) łączy się z tyminą (T), a cytozyna (C) z guaniną (G); w RNA w miejscu tyminy występuje uracyl (U), przez wzgląd na czym w kladogram.
Co znaczy Kaloza:
Słownik glukozy czasowo pojawiający się w ścianie komórkowej. Zasklepia rurki sitowe łyka w okresie spoczynku roślin albo po utracie umiejętności przewodzenia. Powstaje również w ścianach komórek kladogram.
Co znaczy Kojarzenie:
Słownik przeciwnych płci, reprezentujących tę samą rasę albo gatunek, w celu rozmnażania płciowego. Wyróżnia się kilka rodzajów k.: a) losowe (panmiksję), dające każdemu osobnikowi jednej płci identyczne kladogram.
Co znaczy Komórki Plazmatyczne:
Słownik plazmocyty kladogram.
Co znaczy Kohezja:
Słownik siła wzajemnego przyciągania się cząsteczek w wiązaniach chemicznych. Największą k. wykazują ciała stałe, najmniejszą - gazy kladogram.
  • Dodano:
  • Autor: