kodon definicja
Co to jest kodon. Wyjaśnienie następnych nukleotydów (tak zwany tryplet) zawartych w łańcuchu DNA.

Czy przydatne?

Co to jest kodon

Co oznacza KODON: ekipa trzech następnych nukleotydów (tak zwany tryplet) zawartych w łańcuchu DNA (albo RNA) i wyznaczających odpowiedni aminokwas ((albo stanowiących ((tak zwany kodon terminujący (kodon STOP), będący sygnałem do przerwania translacji. Czterem zasadom: adeninie (A), tyminie (T), cytozynie (C), guaninie (G), występującym w DNA, odpowiadają zasady komplementarne w mRNA: uracyl (U), adenina (A), guanina (G), cytozyna (C). Kombinacje zasad nukleinowych mogą stworzyć łącznie 64 k.; 61 k. odpowiada określonym aminokwasom, nie mniej jednak jeden aminokwas może być wyznaczany poprzez więcej niż jeden k. K. rozpoczynającym translację (inicjującym) jest zwykle AUG. Trzy k. (UAA, UAG, UGA) są k. terminującymi

Czym jest kodon znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kriobiologia:
Słownik komórek i tkanek na zamrożenie w temperaturach do -79C, -196C, -269C. Obniżenie temperatury skutkuje zwolnienie mechanizmów życiowych. Materiał biologiczny przechowywany jest w płynach ochronnych kodon.
Co znaczy Kwas Pantotenowy:
Słownik witaminy kodon.
Co znaczy Ksenia:
Słownik rośliny ojcowskiej w tkankach (nasionach) rośliny macierzystej, stanowiących materiał wyjściowy dla pokolenia F1. K. jest efektem bezpośredniego wpływu gamety męskiej, pochodzącej z innej rośliny kodon.
Co znaczy Kariokineza:
Słownik komórkowego na dwa jądra potomne. W procesie mitozy prowadzi do wytworzenia dwóch jąder potomnych o diploidalnej liczbie chromosomów (k. somatyczna), w procesie mejozy efektem podziału są jądra o kodon.
Co znaczy Koenzym Q:
Słownik ubichinon kodon.
  • Dodano:
  • Autor: