kodon definicja
Co to jest kodon. Wyjaśnienie następnych nukleotydów (tak zwany tryplet) zawartych w łańcuchu DNA.

Czy przydatne?

Co to jest kodon

Co oznacza KODON: ekipa trzech następnych nukleotydów (tak zwany tryplet) zawartych w łańcuchu DNA (albo RNA) i wyznaczających odpowiedni aminokwas ((albo stanowiących ((tak zwany kodon terminujący (kodon STOP), będący sygnałem do przerwania translacji. Czterem zasadom: adeninie (A), tyminie (T), cytozynie (C), guaninie (G), występującym w DNA, odpowiadają zasady komplementarne w mRNA: uracyl (U), adenina (A), guanina (G), cytozyna (C). Kombinacje zasad nukleinowych mogą stworzyć łącznie 64 k.; 61 k. odpowiada określonym aminokwasom, nie mniej jednak jeden aminokwas może być wyznaczany poprzez więcej niż jeden k. K. rozpoczynającym translację (inicjującym) jest zwykle AUG. Trzy k. (UAA, UAG, UGA) są k. terminującymi

Czym jest kodon znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Katarakta:
Słownik 1) zaćma; choroba oczu polegająca na zmętnieniu soczewki połączonym z częściową albo całkowitą stratą wzroku; 2) próg skalny w korycie rzeki, powodujący nagły spadek wody kodon co znaczy.
Co znaczy Kohezja:
Słownik siła wzajemnego przyciągania się cząsteczek w wiązaniach chemicznych. Największą k. wykazują ciała stałe, najmniejszą - gazy kodon krzyżówka.
Co znaczy Klasyfikacja:
Słownik mechanizm definiowania i szeregowania taksonów kodon co to jest.
Co znaczy Kiełek:
Słownik pierwszy organ zarodkowy roślin wychodzący z nasienia i stanowiący początkowe stadium rozwoju korzenia kodon słownik.
Co znaczy Kłos:
Słownik kwiatostany kodon czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: