kodon definicja
Co to jest kodon. Wyjaśnienie następnych nukleotydów (tak zwany tryplet) zawartych w łańcuchu DNA.

Czy przydatne?

Co to jest kodon

Co oznacza KODON: ekipa trzech następnych nukleotydów (tak zwany tryplet) zawartych w łańcuchu DNA (albo RNA) i wyznaczających odpowiedni aminokwas ((albo stanowiących ((tak zwany kodon terminujący (kodon STOP), będący sygnałem do przerwania translacji. Czterem zasadom: adeninie (A), tyminie (T), cytozynie (C), guaninie (G), występującym w DNA, odpowiadają zasady komplementarne w mRNA: uracyl (U), adenina (A), guanina (G), cytozyna (C). Kombinacje zasad nukleinowych mogą stworzyć łącznie 64 k.; 61 k. odpowiada określonym aminokwasom, nie mniej jednak jeden aminokwas może być wyznaczany poprzez więcej niż jeden k. K. rozpoczynającym translację (inicjującym) jest zwykle AUG. Trzy k. (UAA, UAG, UGA) są k. terminującymi

Czym jest kodon znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kokon:
Słownik oprzęd kodon.
Co znaczy Kora Pierwotna:
Słownik położonych między skórką a walcem osiowym w młodych łodygach i korzeniach roślin. Zasadniczą część k.p. stanowi miękisz. Na zewnątrz od tkanki miękiszowej może występować tkanka wzmacniająca kodon.
Co znaczy Kohorta:
Słownik kategoria systematyczna kodon.
Co znaczy Klatka Piersiowa:
Słownik charakterystyczna dla owodniowców (Amniota), zbudowana z kręgów piersiowych kręgosłupa, żeber i mostka ( szkielet kręgowców). U ssaków oddzielona od jamy brzusznej przeponą. Stanowi podporę dla kodon.
Co znaczy Kostnienie:
Słownik wytwarzania tkanki kostnej. Może zachodzić na podłożu słabo wyspecjalizowanej tkanki łącznej albo wskutek przekształcenia tkanki chrzęstnej. W pierwszym przypadku tworzone są kości pokrywowe, w kodon.
  • Dodano:
  • Autor: