komensalizm definicja
Co to jest komensalizm. Wyjaśnienie polegająca na okresowym albo trwałym współżyciu dwóch.

Czy przydatne?

Co to jest komensalizm

Co oznacza KOMENSALIZM: forma zależności polegająca na okresowym albo trwałym współżyciu dwóch organizmów reprezentujących odrębne gatunki, gdzie korzyści czerpie tylko jeden z partnerów, zw. komensalem. Dla drugiego z partnerów zależność jest obojętna. Komensalami są między innymi pierwotniaki żyjące w ciele gąbek

Czym jest komensalizm znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Koprofagi:
Słownik odżywiające się odchodami. Pośród bezkręgowców koprofagami są na przykład wybrane chrząszcze żywiące się odchodami innych zwierząt. Liczne gryzonie i zającokształtne są k. zjadającymi swoje odchody komensalizm.
Co znaczy Karbon:
Słownik ery i okresy geologiczne komensalizm.
Co znaczy Kladyzm:
Słownik sposób klasyfikacji uwzględniająca hipotezy filogenetyczne i porządkująca organizmy na podstawie kolejności oddzielania się taksonów komensalizm.
Co znaczy Kategoria Systematyczna:
Słownik szczebel w hierarchii organizmów żywych, skupiający organizmy sklasyfikowane na podstawie podobieństwa i pokrewieństwa. Reguły klasyfikacji zostały wprowadzone poprzez Linneusza K. w XVIII w. W komensalizm.
Co znaczy Kosmopolita:
Słownik takson) o szerokim rozprzestrzenieniu, wynikającym z sporych umiejętności przystosowawczych jego przedstawicieli. Charakteryzuje się zdolnością bytowania w różnych strefach klimatycznych. K. jest na komensalizm.
  • Dodano:
  • Autor: