komórka definicja
Co to jest komórka. Wyjaśnienie jednostka strukturalna organizmu żywego, ograniczona błoną.

Czy przydatne?

Co to jest komórka

Co oznacza KOMÓRKA: podstawowa jednostka strukturalna organizmu żywego, ograniczona błoną komórkową (u zwierząt) albo błoną i ścianą komórkową (u roślin, bakterii i grzybów). Może funkcjonować jako niezależny organizm (organizmy jednokomórkowe), wchodzić w skład kolonii albo tkanek; k. eukariotyczna - k. z wyodrębnionym jądrem komórkowym (oddzielonym od cytoplazmy podwójną błoną jądrową), jąderkiem, mitochondriami, aparatem Golgiego, retikulum endoplazmatycznym, lizosomami i innymi organellami; charakterystyczna dla wszystkich organizmów żywych z wyjątkiem bakterii (Schizomycetes) i sinic (Cyanophyta); a) k. roślinna - posiada ścianę komórkową otaczającą protoplast, gdzie zawieszone są organelle komórkowe. Ściana k. (pierwotna) zbudowana jest z włókien celulozowych, a przestrzenie pomiędzy nimi wypełniają substancje pektynowe i hemicelulozowe. Po zakończeniu wzrostu k. wytwarza się ściana komórkowa wtórna, która jest przesycona (inkrustowana) ligniną, kutyną albo suberyną. W cytoplazmie k.r. występują wszystkie fundamentalne organelle, w tym charakterystyczne dla k.r. chloroplasty i wodniczka wypełniona sokiem komórkowym; (Ryc. 29a) b) k. zwierzęca - otoczona jest tylko błoną komórkową, pokrytą dodatkowo substancją śluzowatą, może posiadać wypustki błony komórkowej, takie jak lobopodia, filopodia albo lamelipodia. W cytoplazmie w okolicy podstawowych struktur komórkowych znajdują się lizosomy wypełnione enzymami hydrolitycznymi; (Ryc. 29b) 2) k. prokariotyczna - k. bez oddzielonego od cytoplazmy jądra komórkowego, pozbawiona jąderka i wielu organelli charakterystycznych dla k. eukariotycznej; skupienie DNA tworzy region jądrowy, zw. nukleoidem; charakterystyczna dla bakterii i sinic

Czym jest komórka znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Koagulacja:
Słownik łączenie się cząstek koloidalnych w większe skupienia prowadzące do wytrącenia się etapy rozproszonej z etapy rozpraszającej komórka co znaczy.
Co znaczy Kora Wtórna:
Słownik położonych na zewnątrz miazgi w łodygach i korzeniach roślin. Złożona jest z łyka i martwicy korkowej; w młodszych częściach roślin może zawierać fragmenty kory pierwotnej. Popularnie nazywana jest komórka krzyżówka.
Co znaczy Klasa:
Słownik kategoria systematyczna komórka co to jest.
Co znaczy Kądziołki:
Słownik przekształcone odnóża występujące na brzusznej stronie odwłoka pająków w liczbie trzech albo czterech par; w k. mają ujście gruczoły przędne, których wydzielina służy do produkcji nici pajęczej komórka słownik.
Co znaczy Kynologia:
Słownik edukacja o psach. Obejmuje całokształt wiedzy o pochodzeniu, hodowli i tresurze psów należących do poszczególnych ras. Krajowi właściciele psów zrzeszeni są w Polskim Związku Kynologicznym komórka czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: