komórka definicja
Co to jest komórka. Wyjaśnienie jednostka strukturalna organizmu żywego, ograniczona błoną.

Czy przydatne?

Co to jest komórka

Co oznacza KOMÓRKA: podstawowa jednostka strukturalna organizmu żywego, ograniczona błoną komórkową (u zwierząt) albo błoną i ścianą komórkową (u roślin, bakterii i grzybów). Może funkcjonować jako niezależny organizm (organizmy jednokomórkowe), wchodzić w skład kolonii albo tkanek; k. eukariotyczna - k. z wyodrębnionym jądrem komórkowym (oddzielonym od cytoplazmy podwójną błoną jądrową), jąderkiem, mitochondriami, aparatem Golgiego, retikulum endoplazmatycznym, lizosomami i innymi organellami; charakterystyczna dla wszystkich organizmów żywych z wyjątkiem bakterii (Schizomycetes) i sinic (Cyanophyta); a) k. roślinna - posiada ścianę komórkową otaczającą protoplast, gdzie zawieszone są organelle komórkowe. Ściana k. (pierwotna) zbudowana jest z włókien celulozowych, a przestrzenie pomiędzy nimi wypełniają substancje pektynowe i hemicelulozowe. Po zakończeniu wzrostu k. wytwarza się ściana komórkowa wtórna, która jest przesycona (inkrustowana) ligniną, kutyną albo suberyną. W cytoplazmie k.r. występują wszystkie fundamentalne organelle, w tym charakterystyczne dla k.r. chloroplasty i wodniczka wypełniona sokiem komórkowym; (Ryc. 29a) b) k. zwierzęca - otoczona jest tylko błoną komórkową, pokrytą dodatkowo substancją śluzowatą, może posiadać wypustki błony komórkowej, takie jak lobopodia, filopodia albo lamelipodia. W cytoplazmie w okolicy podstawowych struktur komórkowych znajdują się lizosomy wypełnione enzymami hydrolitycznymi; (Ryc. 29b) 2) k. prokariotyczna - k. bez oddzielonego od cytoplazmy jądra komórkowego, pozbawiona jąderka i wielu organelli charakterystycznych dla k. eukariotycznej; skupienie DNA tworzy region jądrowy, zw. nukleoidem; charakterystyczna dla bakterii i sinic

Czym jest komórka znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Klasa:
Słownik kategoria systematyczna komórka.
Co znaczy Komórka Płomykowa:
Słownik protonefrydium komórka.
Co znaczy Krtań:
Słownik układu oddechowego kręgowców. U ryb dwudysznych k. wykształcona jest w formie otworu znajdującego się na brzusznej stronie przełyku i otoczonego mięśniami gładkimi. Nie zawiera przedmiotów komórka.
Co znaczy Komórki Plemnikowe:
Słownik jądra plemnikowe komórka.
Co znaczy Kanały Volkmanna:
Słownik tkanka kostna komórka.
  • Dodano:
  • Autor: