kończyny definicja
Co to jest kończyny. Wyjaśnienie kręgowców powiązane z obręczą barkową i miednicową ( szkielet.

Czy przydatne?

Co to jest kończyny

Co oznacza KOŃCZYNY: parzyste narządy kręgowców powiązane z obręczą barkową i miednicową ( szkielet kręgowców), wykorzystywane do lokomocji. U ryb wykształcone w formie płetw (brzusznych i piersiowych). Na bazie płetw ryb trzonopłetwych (Crossopterygii) powstały k. kręgowców lądowych. U zwierząt tych k. przednie, powiązane z obręczą barkową, są zwykle słabiej wykształcone niż k. tylne i częściej podlegają modyfikacjom (na przykład skrzydła ptaków, skrzydła nietoperzy). Szkielet kończyny przedniej kręgowców lądowych zbudowany jest z kości ramieniowej, kości przedramienia (kość promieniowa i kość łokciowa), kości nadgarstka, śródręcza i palców. Na szkielet kończyny tylnej, związanej z obręczą miednicową, składają się kość udowa, kości podudzia (kość piszczelowa i kość strzałkowa), kości stępu, śródstopia i palców. U prymitywnych płazów i pierwszych gadów w miarę słabo rozwinięte k. pełniły rolę statyczną, stanowiąc oparcie dla ciała. W dalszym rozwoju k. nastąpiło powiększenie sprawności stawów i częściowe uniesienie tułowia powyżej podłoże, charakterystyczne dla bezogonowych płazów, wymarłych meandrowców, hatterii, jaszczurek i żółwi. U węży i jaszczurek beznogich utrzymanie pełzającego metody poruszania się doprowadziło do redukcji obręczy i k. U przodków gadów wyższych pojawiła się tendencja do dwunożności, najlepiej rozwinięta u dinozaurów. Wywodzące się od gadów ptaki wykształciły umiejętność do lotu, co wiązało się z odpowiednim przystosowaniem k. przednich, przy zachowaniu ogólnego planu ich budowy. Przedstawiciele niektórych rzędów ptaków (między innymi strusie, pingwiny) wtórnie utracili umiejętność do lotu, co z powodu doprowadziło do częściowej albo całkowitej redukcji k. przednich. U ssaków postęp k. zmierzał w kierunku udoskonalenia przystosowań do poruszania się po utwardzonym podłożu. Ciężar ciała, podobnie jak u ptaków, został kompletnie wsparty na k. Przystosowania do lotu pojawiły się w k. przednich nietoperzy. Przystosowania do pływania wystąpiły u ssaków wodnych (waleni, syren i płetwonogich). U waleni i syren polegały na przekształceniu k. przednich w wiosłowate twory i na zaniku k. tylnych. U płetwonogich k. tylne zachowały się, pełniąc, ((na przykład u fok, rolę zbliżoną do roli płetwy ogonowej ryb. U ssaków naczelnych pojawiła się tendencja do przyjmowania spionizowanej postawy i przenoszenia tym samym całego ciężaru ciała na k. tylne. Utrwalona postawa pionowa jest typowa dla człowieka. W toku ewolucji zmianie ulegał również sposób ułożenia terminalnych części k. względem podłoża. Ssaki z rzędów owadożernych, gryzoni i naczelnych należą do stopochodnych, tzn. poruszają się na całych stopach. Do zwierząt palcochodnych zaliczane są ((między innymi kopytne. Skrajne formy palcochodności pociągnęły za sobą redukcję liczby palców. Zobacz także: pronacja, supinacja

Czym jest kończyny znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kohezja:
Słownik siła wzajemnego przyciągania się cząsteczek w wiązaniach chemicznych. Największą k. wykazują ciała stałe, najmniejszą - gazy kończyny.
Co znaczy Klonowanie Genów:
Słownik namnażanie genów opierające na replikacji odcinków DNA wprowadzonych uprzednio do chromosomów bakterii, bakteriofagów albo plazmidów kończyny.
Co znaczy Komórki Kamienne:
Słownik sklereidy kończyny.
Co znaczy Kancerogeny:
Słownik czynniki rakotwórcze kończyny.
Co znaczy Kinetochor:
Słownik obszar w obrębie centromeru chromosomu; miejsce, do którego przyczepiają się włókna wrzeciona podziałowego w trakcie mejozy albo mitozy kończyny.
  • Dodano:
  • Autor: