konwergencja definicja
Co to jest konwergencja. Wyjaśnienie budowie organizmów reprezentujących odległe ekipy.

Czy przydatne?

Co to jest konwergencja

Co oznacza KONWERGENCJA: podobieństwo w budowie organizmów reprezentujących odległe ekipy systematyczne. Wynika z przystosowania do zbliżonych warunków środowiskowych. Odpowiednikiem k. w środowisku wodnym są podobieństwa w kształcie ciała rekinów (ryby), delfinów (ssaki) i ichtiozaurów (wymarłe gady) albo w budowie skrzydeł zwierząt latających. (Ryc. 33)

Czym jest konwergencja znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Klonowanie Genów:
Słownik namnażanie genów opierające na replikacji odcinków DNA wprowadzonych uprzednio do chromosomów bakterii, bakteriofagów albo plazmidów konwergencja.
Co znaczy Krtań:
Słownik układu oddechowego kręgowców. U ryb dwudysznych k. wykształcona jest w formie otworu znajdującego się na brzusznej stronie przełyku i otoczonego mięśniami gładkimi. Nie zawiera przedmiotów konwergencja.
Co znaczy Krzywa Przeżywalności:
Słownik śmiertelności osobników w populacji, przedstawiony w formie graficznej. Oś X k.p. jest osią wieku, na osi Y odkładana jest liczba osobników przeżywających. K.p. kreślona jest w celu zobrazowania konwergencja.
Co znaczy Klimat:
Słownik atmosferycznych, jest to temperatura, ciśnienie powietrza, wilgotność, opady, nasłonecznienie, siła wiatru, charakterystycznych dla danego obszaru i uwarunkowanych położeniem geograficznym i konwergencja.
Co znaczy Krwinki Białe:
Słownik krew konwergencja.
  • Dodano:
  • Autor: