konwergencja definicja
Co to jest konwergencja. Wyjaśnienie budowie organizmów reprezentujących odległe ekipy.

Czy przydatne?

Co to jest konwergencja

Co oznacza KONWERGENCJA: podobieństwo w budowie organizmów reprezentujących odległe ekipy systematyczne. Wynika z przystosowania do zbliżonych warunków środowiskowych. Odpowiednikiem k. w środowisku wodnym są podobieństwa w kształcie ciała rekinów (ryby), delfinów (ssaki) i ichtiozaurów (wymarłe gady) albo w budowie skrzydeł zwierząt latających. (Ryc. 33)

Czym jest konwergencja znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kości Pneumatyczne:
Słownik których występują jamy wypełnione powietrzem. Dlatego znacząco minimalizuje się ich ciężar. Najwięcej k.p. występuje w szkielecie ptaków (Aves). Jamy wypełnione powietrzem znajdują się w większości konwergencja co znaczy.
Co znaczy Krzywa Przeżywalności:
Słownik śmiertelności osobników w populacji, przedstawiony w formie graficznej. Oś X k.p. jest osią wieku, na osi Y odkładana jest liczba osobników przeżywających. K.p. kreślona jest w celu zobrazowania konwergencja krzyżówka.
Co znaczy Kłącze:
Słownik podziemny, składający się z łodygi i łuskowatych, uwstecznionych liści. Może stanowić organ przetrwalnikowy i organ wykorzystywany do rozmnażania wegetatywnego. K. występuje między innymi u rabarbaru konwergencja co to jest.
Co znaczy Komórka Nerwowa:
Słownik funkcjonalna jednostka tkanki nerwowej. Zbudowana z ciała komórki zaopatrzonego w wypustki w formie dendrytów i pojedynczego neurytu (aksonu). W miarę krótkie i rozgałęzione dendryty doprowadzają konwergencja słownik.
Co znaczy Konflikt Serologiczny:
Słownik antygenowa między krwią matki i płodu związana z obecnością w erytrocytach ( krew) antygenu D warunkującego stworzenie czynnika Rh. U osobników posiadających antygen D krew oznaczana jest symbolem Rh konwergencja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: