konwergencja definicja
Co to jest konwergencja. Wyjaśnienie budowie organizmów reprezentujących odległe ekipy.

Czy przydatne?

Co to jest konwergencja

Co oznacza KONWERGENCJA: podobieństwo w budowie organizmów reprezentujących odległe ekipy systematyczne. Wynika z przystosowania do zbliżonych warunków środowiskowych. Odpowiednikiem k. w środowisku wodnym są podobieństwa w kształcie ciała rekinów (ryby), delfinów (ssaki) i ichtiozaurów (wymarłe gady) albo w budowie skrzydeł zwierząt latających. (Ryc. 33)

Czym jest konwergencja znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kariolimfa:
Słownik jądro komórkowe konwergencja co to jest.
Co znaczy Kationy:
Słownik jony naładowane dodatnio; w momencie elektrolizy wędrują do katody konwergencja definicja.
Co znaczy Komplementarność Zasad Azotowych:
Słownik azotowych kwasów nukleinowych wg ustalonych reguł; w obrębie DNA adenina (A) łączy się z tyminą (T), a cytozyna (C) z guaniną (G); w RNA w miejscu tyminy występuje uracyl (U), przez wzgląd na czym w konwergencja co znaczy.
Co znaczy Krwawiączka:
Słownik hemofilia konwergencja słownik.
Co znaczy Koagulacja:
Słownik łączenie się cząstek koloidalnych w większe skupienia prowadzące do wytrącenia się etapy rozproszonej z etapy rozpraszającej konwergencja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: