korzeń definicja
Co to jest korzeń. Wyjaśnienie najczęściej podziemny, dzięki któremu roślina przytwierdza się do.

Czy przydatne?

Co to jest korzeń

Co oznacza KORZEŃ: organ roślinny, najczęściej podziemny, dzięki któremu roślina przytwierdza się do podłoża i pobiera sole mineralne i wodę. Na szczycie k. znajduje się merystem wierzchołkowy ( merystemy) okryty czapeczką korzeniową i stanowiący strefę wzrostu korzenia. Za strefą wzrostu występuje strefa włośnikowa okryta skórką, pod którą znajduje się warstwa kory pierwotnej, odgraniczona od walca osiowego śródskórnią. Poza strefą włośnikową skórka przechodzi w podskórnię. W korzeniach wykazujących wzrost wtórny występują wtórne merystemy: kambium ( miazga) i fellogen; w procesie ich tworzenia ważną rolę odgrywa zewnętrzna partia walca osiowego, tak zwany okolnica (perycykl). W okolnicy, poza strefą wzrostu korzenia, tworzą się zawiązki korzeni bocznych. Budowa wtórna korzenia przypomina budowę łodygi. Zespół wszystkich korzeni danej rośliny tworzy mechanizm korzeniowy. mechanizm korzeniowy palowy, składający się z jednego korzenia głównego i wielu korzeni bocznych, jest powszechny u roślin nagozalążkowych i dwuliściennych. mechanizm korzeniowy wiązkowy złożona jest z wiązki korzeni o zbliżonej grubości, wyrastających u podstawy pędu i jest charakterystyczny dla jednoliściennych (Monocotyledones). (Ryc. 34) Zobacz także: włośniki, wzrost wtórny korzenia na grubość

Czym jest korzeń znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kwaśne Deszcze:
Słownik o pH < 5,6. Zawierają pochłonięte z atmosfery substancje, między innymi dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenki azotu i dwutlenek węgla, wyemitowane w trakcie spalania surowców energetycznych albo w korzeń co znaczy.
Co znaczy Kariolimfa:
Słownik jądro komórkowe korzeń krzyżówka.
Co znaczy Kanibalizm:
Słownik zdarzenie opierające na zjadaniu osobników będących przedstawicielami własnego gatunku. K. spotykany jest regularnie u bezkręgowców drapieżnych; u wielu gatunków pojawia się w okresie głodu korzeń co to jest.
Co znaczy Kifoza:
Słownik kręgosłup korzeń słownik.
Co znaczy Krzewinki:
Słownik z ekipy roślin drzewiastych. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami. Mają silnie zdrewniałe łodygi nadziemne, są pozbawione typowego pnia i rozgałęziają się u podstawy pędu głównego. K. są między korzeń czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: