oddechowe korzenie definicja
Co to jest korzenie oddechowe. Wyjaśnienie korzeni podziemnych wyrastające powyżej powierzchnię.

Czy przydatne?

Co to jest korzenie oddechowe

Co oznacza KORZENIE ODDECHOWE: odgałęzienia korzeni podziemnych wyrastające powyżej powierzchnię podłoża i wykorzystywane do pobierania tlenu. Powietrze wnikające do k.o. przekazywane jest przez mechanizm kanalików miękiszu powietrznego do korzeni podziemnych. K.o. występują u roślin klimatu ciepłego, rosnących na terenach ubogich w tlen

Czym jest korzenie oddechowe znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kokon:
Słownik oprzęd korzenie oddechowe.
Co znaczy Kynologia:
Słownik edukacja o psach. Obejmuje całokształt wiedzy o pochodzeniu, hodowli i tresurze psów należących do poszczególnych ras. Krajowi właściciele psów zrzeszeni są w Polskim Związku Kynologicznym korzenie oddechowe.
Co znaczy Kategoria Systematyczna:
Słownik szczebel w hierarchii organizmów żywych, skupiający organizmy sklasyfikowane na podstawie podobieństwa i pokrewieństwa. Reguły klasyfikacji zostały wprowadzone poprzez Linneusza K. w XVIII w. W korzenie oddechowe.
Co znaczy Komórki Rozrodcze:
Słownik 1) powstałe wskutek mejozy wyspecjalizowane komórki wykorzystywane do rozrodu płciowego; 2) gamety; 3) zarodniki roślin wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego korzenie oddechowe.
Co znaczy Korelacja:
Słownik niektórymi cechami budowy i funkcjami organizmów żywych, na przykład zależność między pneumatycznym charakterem kości a zdolnością do lotu u ptaków. Zasada k. sformułowana poprzez Cuviera G. znalazła korzenie oddechowe.
  • Dodano:
  • Autor: