kręgosłup definicja
Co to jest kręgosłup. Wyjaśnienie kręgowców, złożona z ruchomo połączonych i szeregowo zestawionych.

Czy przydatne?

Co to jest kręgosłup

Co oznacza KRĘGOSŁUP: część szkieletu kręgowców, złożona z ruchomo połączonych i szeregowo zestawionych kręgów. U kręgoustych (Cyclostomata) właściwy k. nie występuje. U ryb dwudysznych (Dipnoi) i jesiotrowatych (Acipenseriformes) k. jest słabo rozwinięty; tworzą go płyty chrzęstne ułożone wzdłuż zachowanej struny grzbietowej. U innych ryb i u pozostałych kręgowców występuje k. kostny. W k. ryb wyróżnia się odcinek tułowiowy i ogonowy, u kręgowców lądowych występuje odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy i ogonowy. Pojedyncze kręgi składają się z trzonu, łuku nerwowego, otaczającego kanał rdzeniowy i występującego w rejonie ogonowej łuku naczyniowego. Łuki przechodzą w wyrostki kolczyste: grzbietowy i brzuszny. W części piersiowej (tułowiowej u ryb) rozchylone ramiona łuku naczyniowego tworzą wyrostki poprzeczne, będące miejscem przyczepu żeber. Stawowe połączenia pomiędzy sąsiadującymi kręgami tworzone są poprzez pary wyrostków stawowych przednich i tylnych. Trzony kręgów mogą być dwuwklęsłe (na przykład u ryb), tyłowklęsłe (((na przykład u płazów ogoniastych), przodowklęsłe (((((na przykład u płazów bezogonowych), siodełkowate (((((((na przykład w odcinku szyjnym k. ptaków) albo płaskie (((((((((na przykład u ssaków). Pierwszy kręg odcinka szyjnego łączy się z jednym (u płazów i ssaków - dwoma) kłykciem potylicznym czaszki i nazywany jest atlasem (dźwigaczem). U owodniowców drugi kręg nosi nazwę obrotnika. U człowieka w odcinku szyjnym występuje 7 kręgów, w odcinku piersiowym - 12 kręgów, w odcinku lędźwiowym - 5 kręgów, w odcinku krzyżowym - 5 zrośniętych z sobą kręgów i w odcinku ogonowym - 4 kręgi, z których 3 dolne zwykle zrastają się z sobą. K. człowieka jest dwukrotnie esowato wygięty. Odbiegające od normy wygięcie k. określane jest mianem lordozy (skrzywienie kręgosłupa ku przodowi), kifozy (wygięcie kręgosłupa ku tyłowi na wysokości odcinka piersiowego i krzyżowego) albo skoliozy (boczne skrzywienie kręgosłupa)

Czym jest kręgosłup znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Koacerwaty:
Słownik powstałe po oddzieleniu się od płynnego środowiska zewnętrznego, gdzie pozostają zawieszone. Koacerwacja zachodzi w roztworach zawierających dwa albo więcej koloidów ( układ koloidalny). Wewnątrz kręgosłup.
Co znaczy Kutner:
Słownik tworzona na powierzchni skórki poprzez martwe włoski epidermalne, wypełnione powietrzem i mające srebrzyste zabarwienie. K., tworząc warstwę o wyższym stężeniu pary wodnej niż w powietrzu kręgosłup.
Co znaczy Kłębuszek Nerkowy:
Słownik ciałka Malpighiego stanowiącego integralną część nefronu; zlokalizowany w obrębie torebki Bowmana; utworzony poprzez pętlę tętniczych naczyń włosowatych. W konsekwencji różnicy ciśnień między k.n. a kręgosłup.
Co znaczy Kielichowate:
Słownik bezkręgowych, do której należy około 150 gatunków. K. są drobnymi (do 5 mm długości) zwierzętami zamieszkującymi w pierwszej kolejności wody słone; nieliczne gatunki żyją w wodach słodkich. Ciało kręgosłup.
Co znaczy Krwinki Białe:
Słownik krew kręgosłup.
  • Dodano:
  • Autor: