krew definicja
Co to jest krew. Wyjaśnienie tkankowy zwierząt, zaliczany do ekipy tkanek łącznych. Pełni funkcje.

Czy przydatne?

Co to jest krew

Co oznacza KREW: kluczowy płyn tkankowy zwierząt, zaliczany do ekipy tkanek łącznych. Pełni funkcje transportowo-odżywcze (rozprowadzanie tlenu, dwutlenku węgla, wody, substancji pokarmowych, metabolitów, hormonów), bierze udział w reakcjach odpornościowych i obronnych i w utrzymaniu homeostazy organizmu. Nośnikami tlenu są zawarte w k. barwniki oddechowe. U kręgowców k. złożona jest z przedmiotów morfotycznych (komórek) i etapy płynnej (osocza, in. plazmy krwi). Do przedmiotów morfotycznych należą krwinki czerwone (erytrocyty, czerwone ciałka krwi), krwinki białe (leukocyty, białe ciałka krwi) i płytki krwi (trombocyty). Krwinki czerwone powstają w czerwonym szpiku kostnym w procesie erytropoezy. Zawierają hemoglobinę. Średnia długość życia erytrocytów u ssaków waha się w granicach kilkudziesięciu dni i jest uzależniona od gatunku. Erytrocyty ulegają rozkładowi w śledzionie, wątrobie i węzłach limfatycznych. Dojrzałe erytrocyty mogą być pozbawione jąder komórkowych (u niektórych płazów ogoniastych i wszystkich ssaków). Bezjądrzaste erytrocyty ssaków mają kształt dwuwklęsłych dysków (wyjątkowo u wielbłądowatych są owalne). W k. stojącej łatwo ulegają sedymentacji wynikającej z różnic w ciężarze właściwym k. i osocza. Prędkość sedymentacji, określana mianem odczynu Biernackiego (OB), rośnie w niektórych schorzeniach, szczególnie w następstwie stanów zapalnych. Leukocyty, w odróżnieniu do erytrocytów ssaków, posiadają jądra i charakteryzują się intensywną przemianą materii. W obrębie leukocytów wyróżnia się: granulocyty zasadochłonne, kwasochłonne i obojętnochłonne i agranulocyty reprezentowane poprzez limfocyty i monocyty. Granulocyty zawierają ziarnistości w cytoplazmie i charakteryzują się zdolnością fagocytozy. Agranulocyty są pozbawione ziarnistości. Wszystkie kategorie leukocytów mogą przenikać poza obręb naczyń krwionośnych i przekształcać się w makrofagi. Trombocyty ssaków są bezjądrzaste. Powstają w szpiku kostnym. Zawierają trombokinazę, pełniącą ważną rolę w procesie krzepnięcia k. Osocze złożona jest z wody (około 90%), białek (((około 7%) i innych substancji organicznych i nieorganicznych (((((około 3%). Wchodzący w skład białek osocza fibrynogen jest kluczowym elementem decyzyjnym o krzepnięciu k. Osocze pozbawione fibrynogenu i nie mające umiejętności krzepnięcia określane jest mianem surowicy. Całkowita liczba k. krążącej u człowieka odpowiada ((((((około 6-7,7% masy ciała. K. zdrowego człowieka, w zależności od płci, zawiera 4,5 do 5 mln erytrocytów w przeliczeniu na 1 ml objętości, 14-16 g hemoglobiny/100 ml, 5-8 tys. leukocytów/1 ml, 300 tys. trombocytów/1 ml; OB u kobiet wynosi 3-10 mm/ 1 godz., u mężczyzn - 2-6 mm/1 godz. U bezkręgowców k. może zawierać wyłącznie część płynną albo składać się z części płynnej i przedmiotów morfotycznych. U niektórych bezkręgowców k. może być pozbawiona barwników oddechowych i wtedy nie uczestniczy w funkcjach oddechowych. U innych bezkręgowców barwniki oddechowe mogą być rozpuszczone w osoczu albo zamknięte w krwinkach. Zobacz także: barwniki oddechowe, krzepnięcie, układ krwionośny

Czym jest krew znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kieszonka Rathkego:
Słownik ektodermalny uchyłek jamy gębowej zarodków kręgowców, przekształcający się w część nabłonkową przysadki mózgowej krew.
Co znaczy Kohezja:
Słownik siła wzajemnego przyciągania się cząsteczek w wiązaniach chemicznych. Największą k. wykazują ciała stałe, najmniejszą - gazy krew.
Co znaczy Kariotyp:
Słownik pełny zbiór chromosomów występujących w komórce somatycznej; chromosomy połączone w pary można zaobserwować w metafazie mitozy krew.
Co znaczy Komórka Sitowa:
Słownik zwakuolizowana komórka przewodząca produkty asymilacji u paprotników i nagonasiennych. Celulozowa ściana k.s. jest perforowana (tak zwany pola sitowe), a przechodzące poprzez nie wypustki cytoplazmy krew.
Co znaczy Katastrofizm:
Słownik poprzez Cuviera G., rozpowszechniona w XIX w.; głosiła, że poszczególne epoki geologiczne oddzielone były katastrofami, w trakcie których zniszczeniu ulegały organizmy żywe. W następnych epokach krew.
  • Dodano:
  • Autor: