kriobiologia definicja
Co to jest kriobiologia. Wyjaśnienie komórek i tkanek na zamrożenie w temperaturach do -79C, -196C.

Czy przydatne?

Co to jest kriobiologia

Co oznacza KRIOBIOLOGIA: badanie reakcji komórek i tkanek na zamrożenie w temperaturach do -79C, -196C, -269C. Obniżenie temperatury skutkuje zwolnienie mechanizmów życiowych. Materiał biologiczny przechowywany jest w płynach ochronnych zapobiegających wytwarzaniu się kryształków lodu. K. znalazła wykorzystanie w medycynie i w hodowli zwierząt. W medycynie używana jest między innymi przy zamrażaniu szpiku kostnego i narządów i tkanek przeznaczonych do przeszczepów. W hodowli zwierząt k. służąca jest na szeroką skalę przy magazynowaniu nasienia buhajów przeznaczonego do sztucznego unasieniania

Czym jest kriobiologia znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kserofile:
Słownik organizmy przystosowane do życia w środowisku suchym; charakteryzują się oszczędną gospodarką wodną; k. są wybrane owady, pajęczaki, gady, ssaki; w odniesieniu do roślin służący jest termin kserofity kriobiologia.
Co znaczy Kwaśne Deszcze:
Słownik o pH < 5,6. Zawierają pochłonięte z atmosfery substancje, między innymi dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenki azotu i dwutlenek węgla, wyemitowane w trakcie spalania surowców energetycznych albo w kriobiologia.
Co znaczy Komórka Nerwowa:
Słownik funkcjonalna jednostka tkanki nerwowej. Zbudowana z ciała komórki zaopatrzonego w wypustki w formie dendrytów i pojedynczego neurytu (aksonu). W miarę krótkie i rozgałęzione dendryty doprowadzają kriobiologia.
Co znaczy Krzyżowanie:
Słownik osobników zróżnicowanych genetycznie, reprezentujących odmienne rasy, a również gatunki. Prowadzi do wytworzenia mieszańców. Służące jest w badaniach genetycznych i w hodowli w celu uzyskania kriobiologia.
Co znaczy Kalus:
Słownik powstaje w miejscu zranienia rośliny wskutek intensywnych podziałów komórek żywych przylegających do rany; obrasta i zasklepia ranę kriobiologia.
  • Dodano:
  • Autor: