krzepnięcie definicja
Co to jest krzepnięcie. Wyjaśnienie stanu płynnego w skrzep. Bazuje na serii reakcji enzymatycznych.

Czy przydatne?

Co to jest krzepnięcie

Co oznacza KRZEPNIĘCIE: przejście krwi ze stanu płynnego w skrzep. Bazuje na serii reakcji enzymatycznych zachodzących w rezultacie zetknięcia krwi z uszkodzonymi tkankami (tak zwany kaskada krzepnięcia). W pierwszym etapie k., w konsekwencji kontaktu krwi z powietrzem albo płynem tkankowym, z trombocytów zostaje uwolniony enzym - tromboplastyna. Tromboplastyna aktywizuje syntetyzowane w wątrobie białko osocza, protrombinę. W obecności jonów wapnia i białek, zw. akceleratorami, protrombina przechodzi w trombinę. Trombina i jony wapnia wywołują przejście obecnego w osoczu białka, fibrynogenu, w fibrynę. W ostatnim etapie k. z włókienek fibryny powstaje skrzep, gdzie unieruchomione zostają przedmioty morfotyczne krwi. K. ma ważne znaczenie biologiczne. Chroni organizm przed nadmierną stratą krwi. Czynnikiem hamującym k. jest występujący w wątrobie ssaków polisacharyd, heparyna

Czym jest krzepnięcie znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Koprofagi:
Słownik odżywiające się odchodami. Pośród bezkręgowców koprofagami są na przykład wybrane chrząszcze żywiące się odchodami innych zwierząt. Liczne gryzonie i zającokształtne są k. zjadającymi swoje odchody krzepnięcie co znaczy.
Co znaczy Katastrofizm:
Słownik poprzez Cuviera G., rozpowszechniona w XIX w.; głosiła, że poszczególne epoki geologiczne oddzielone były katastrofami, w trakcie których zniszczeniu ulegały organizmy żywe. W następnych epokach krzepnięcie krzyżówka.
Co znaczy Kosmówka:
Słownik stopniu zewnętrzna błona płodowa. Otacza owodnię z zarodkiem, omocznię i pęcherzyk żółtkowy. U ssaków pokryta kosmkami. U łożyskowców (Eutheria) kosmki wnikające w śluzówkę macicy uczestniczą w krzepnięcie co to jest.
Co znaczy Klimat:
Słownik atmosferycznych, jest to temperatura, ciśnienie powietrza, wilgotność, opady, nasłonecznienie, siła wiatru, charakterystycznych dla danego obszaru i uwarunkowanych położeniem geograficznym i krzepnięcie słownik.
Co znaczy Kostki Słuchowe:
Słownik w skład ucha środkowego ( ucho) występującego u płazów, gadów, ptaków i ssaków. Powstały z przedmiotów szkieletowych otaczających I szparę skrzelową ryb. U płazów reprezentowane poprzez kolumienkę krzepnięcie czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: