krzepnięcie definicja
Co to jest krzepnięcie. Wyjaśnienie stanu płynnego w skrzep. Bazuje na serii reakcji enzymatycznych.

Czy przydatne?

Co to jest krzepnięcie

Co oznacza KRZEPNIĘCIE: przejście krwi ze stanu płynnego w skrzep. Bazuje na serii reakcji enzymatycznych zachodzących w rezultacie zetknięcia krwi z uszkodzonymi tkankami (tak zwany kaskada krzepnięcia). W pierwszym etapie k., w konsekwencji kontaktu krwi z powietrzem albo płynem tkankowym, z trombocytów zostaje uwolniony enzym - tromboplastyna. Tromboplastyna aktywizuje syntetyzowane w wątrobie białko osocza, protrombinę. W obecności jonów wapnia i białek, zw. akceleratorami, protrombina przechodzi w trombinę. Trombina i jony wapnia wywołują przejście obecnego w osoczu białka, fibrynogenu, w fibrynę. W ostatnim etapie k. z włókienek fibryny powstaje skrzep, gdzie unieruchomione zostają przedmioty morfotyczne krwi. K. ma ważne znaczenie biologiczne. Chroni organizm przed nadmierną stratą krwi. Czynnikiem hamującym k. jest występujący w wątrobie ssaków polisacharyd, heparyna

Czym jest krzepnięcie znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Komplementarność Zasad Azotowych:
Słownik azotowych kwasów nukleinowych wg ustalonych reguł; w obrębie DNA adenina (A) łączy się z tyminą (T), a cytozyna (C) z guaniną (G); w RNA w miejscu tyminy występuje uracyl (U), przez wzgląd na czym w krzepnięcie co znaczy.
Co znaczy Krwinki Białe:
Słownik krew krzepnięcie krzyżówka.
Co znaczy Kalcyferol:
Słownik witaminy krzepnięcie co to jest.
Co znaczy Korelacja:
Słownik niektórymi cechami budowy i funkcjami organizmów żywych, na przykład zależność między pneumatycznym charakterem kości a zdolnością do lotu u ptaków. Zasada k. sformułowana poprzez Cuviera G. znalazła krzepnięcie słownik.
Co znaczy Koacerwaty:
Słownik powstałe po oddzieleniu się od płynnego środowiska zewnętrznego, gdzie pozostają zawieszone. Koacerwacja zachodzi w roztworach zawierających dwa albo więcej koloidów ( układ koloidalny). Wewnątrz krzepnięcie czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: