nukleinowe kwasy definicja
Co to jest kwasy nukleinowe. Wyjaśnienie składniki nukloproteidów. Wchodzą w skład jąder.

Czy przydatne?

Co to jest kwasy nukleinowe

Co oznacza KWASY NUKLEINOWE: niebiałkowe składniki nukloproteidów. Wchodzą w skład jąder komórkowych i cytoplazmy. Po raz pierwszy wyizolowane zostały w 1869 poprzez F. Mieschera z jąder komórek wydzieliny ropnej. Są polimerami powiązanych liniowo nukleotydów, z których każdy zawiera zasadę azotową (purynową albo pirymidynową), cukier pięciowęglowy i resztę kwasu fosforowego. Sekwencja nukleotydów ustala pierwszorzędową strukturę k.n. i wpływa na ich swoistość. K.n. mogą być utworzone z jednego łańcucha polinukleotydowego (k.n. jednoniciowe) albo z dwóch łańcuchów (k.n. dwuniciowe). Konformacja i wzajemne ułożenie dwóch łańcuchów decydują o strukturze drugorzędowej. Istnieją dwa typy k.n.: kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) i kwas rybonukleinowy (RNA). K.n. uczestniczą w biosyntezie białek i są nośnikami informacji genetycznej

Czym jest kwasy nukleinowe znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kapilary:
Słownik naczynia włosowate kwasy nukleinowe.
Co znaczy Komórka:
Słownik jednostka strukturalna organizmu żywego, ograniczona błoną komórkową (u zwierząt) albo błoną i ścianą komórkową (u roślin, bakterii i grzybów). Może funkcjonować jako niezależny organizm (organizmy kwasy nukleinowe.
Co znaczy Komórki Plazmatyczne:
Słownik plazmocyty kwasy nukleinowe.
Co znaczy Kanibalizm:
Słownik zdarzenie opierające na zjadaniu osobników będących przedstawicielami własnego gatunku. K. spotykany jest regularnie u bezkręgowców drapieżnych; u wielu gatunków pojawia się w okresie głodu kwasy nukleinowe.
Co znaczy Kręgowce:
Słownik Chordata) obejmujący bezszczękowce (Agnatha) i żuchwowce (Gnathostomata). Zwierzęta wtórouste, dwubocznie symetryczne, posiadające wtórną jamę ciała, a więc celomę. Szkieletem osiowym jest struna kwasy nukleinowe.
  • Dodano:
  • Autor: