kwiat definicja
Co to jest kwiat. Wyjaśnienie związany z rozmnażaniem płciowym. Jest skróconym i przekształconym.

Czy przydatne?

Co to jest kwiat

Co oznacza KWIAT: organ roślinny związany z rozmnażaniem płciowym. Jest skróconym i przekształconym pędem wyrastającym z kąta liścia przykwiatowego, tak zwany przysadki. Złożona jest z dna kwiatowego, okwiatu (okrywy kwiatowej), pręcikowia i słupkowia. Dno kwiatowe jest silnie skróconą osią k., na której osadzone są pozostałe przedmioty. Okwiat może być pojedynczy - złożony z niezróżnicowanych części, albo podwójny - składający się z działek kielicha i płatków korony. Stanowi ochronę dla pręcikowia i słupkowia i nie bierze bezpośredniego udziału w rozmnażaniu. Działki kielicha są zwykle zielone i przypominają liście. Płatki korony, zazwyczaj większe od działek kielicha, charakteryzują się jaskrawym zabarwieniem. U k. zapylanych poprzez zwierzęta pełnią rolę powabni. Pręcikowie mieści się wewnątrz okwiatu i złożona jest z pręcików, których liczba jest charakterystyczna dla gatunku. Pręcik zbudowany jest z nitki i główki. W skład główki wchodzą pylniki połączone łącznikiem. W każdym pylniku zlokalizowane są dwa woreczki pyłkowe. Jeśli dwa pręciki są dłuższe od innych, ustala się je mianem dwusilnych; jeśli cztery pręciki są dłuższe, pozostałe zaś krótsze, wówczas mówimy o pręcikach czterosilnych. Przekształcone i nie wytwarzające pyłku pręciki to tak zwany prątniczki. Słupkowie złożona jest z owocolistków. Wyróżnia się słupkowie jednokrotne (złożone z jednego owocolistka), apokarpiczne (złożone z kilku, niezrośniętych ze sobą słupków jednokrotnych) i synkarpiczne (złożone z kilku zrośniętych ze sobą owocolistków tworzących słupek wielokrotny). Słupek zbudowany jest z zalążni, szyjki i znamienia. W zalążni znajdują się zalążki. Znamię słupka służy do przyjmowania pyłku. Przez szyjkę łagiewka pyłkowa kiełkującego ziarna pyłku przedostaje się do zalążni. Przewarzająca część okrytozalążkowych wykształca k. obupłciowe zawierające pręcikowie i słupkowie. U nielicznych gatunków występują k. rozdzielnopłciowe: pręcikowe (męskie) i słupkowe (kobiece). Budowa k. przedstawiana jest dzięki wzoru kwiatowego. (Ryc. 36)

Czym jest kwiat znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Komórka:
Słownik jednostka strukturalna organizmu żywego, ograniczona błoną komórkową (u zwierząt) albo błoną i ścianą komórkową (u roślin, bakterii i grzybów). Może funkcjonować jako niezależny organizm (organizmy kwiat.
Co znaczy Klimakterium:
Słownik obniżania umiejętności rozrodczych samicy aż do całkowitego ich zaniku. K. wiąże się z unieczynnieniem jajników i jest sterowane hormonalnie; kończy się ostatnią owulacją i miesiączką kwiat.
Co znaczy Kutykula:
Słownik przepuszczalna dla wody i powietrza, tworzona poprzez polimer kwasów tłuszczowych, kutynę, na zewnętrznej powierzchni komórek skórki roślin; 2) oskórek - wydzielina komórek tkanki nabłonkowej kwiat.
Co znaczy Kolce:
Słownik u roślin wytwory skórki i warstw bezpośrednio pod nią leżących. W przeciwieństwie od cierni nie są połączone z wnętrzem organu wiązkami przewodzącymi; w miarę łatwo się odrywają; na przykład k. róży kwiat.
Co znaczy Kserofile:
Słownik organizmy przystosowane do życia w środowisku suchym; charakteryzują się oszczędną gospodarką wodną; k. są wybrane owady, pajęczaki, gady, ssaki; w odniesieniu do roślin służący jest termin kserofity kwiat.
  • Dodano:
  • Autor: