kwiat definicja
Co to jest kwiat. Wyjaśnienie związany z rozmnażaniem płciowym. Jest skróconym i przekształconym.

Czy przydatne?

Co to jest kwiat

Co oznacza KWIAT: organ roślinny związany z rozmnażaniem płciowym. Jest skróconym i przekształconym pędem wyrastającym z kąta liścia przykwiatowego, tak zwany przysadki. Złożona jest z dna kwiatowego, okwiatu (okrywy kwiatowej), pręcikowia i słupkowia. Dno kwiatowe jest silnie skróconą osią k., na której osadzone są pozostałe przedmioty. Okwiat może być pojedynczy - złożony z niezróżnicowanych części, albo podwójny - składający się z działek kielicha i płatków korony. Stanowi ochronę dla pręcikowia i słupkowia i nie bierze bezpośredniego udziału w rozmnażaniu. Działki kielicha są zwykle zielone i przypominają liście. Płatki korony, zazwyczaj większe od działek kielicha, charakteryzują się jaskrawym zabarwieniem. U k. zapylanych poprzez zwierzęta pełnią rolę powabni. Pręcikowie mieści się wewnątrz okwiatu i złożona jest z pręcików, których liczba jest charakterystyczna dla gatunku. Pręcik zbudowany jest z nitki i główki. W skład główki wchodzą pylniki połączone łącznikiem. W każdym pylniku zlokalizowane są dwa woreczki pyłkowe. Jeśli dwa pręciki są dłuższe od innych, ustala się je mianem dwusilnych; jeśli cztery pręciki są dłuższe, pozostałe zaś krótsze, wówczas mówimy o pręcikach czterosilnych. Przekształcone i nie wytwarzające pyłku pręciki to tak zwany prątniczki. Słupkowie złożona jest z owocolistków. Wyróżnia się słupkowie jednokrotne (złożone z jednego owocolistka), apokarpiczne (złożone z kilku, niezrośniętych ze sobą słupków jednokrotnych) i synkarpiczne (złożone z kilku zrośniętych ze sobą owocolistków tworzących słupek wielokrotny). Słupek zbudowany jest z zalążni, szyjki i znamienia. W zalążni znajdują się zalążki. Znamię słupka służy do przyjmowania pyłku. Przez szyjkę łagiewka pyłkowa kiełkującego ziarna pyłku przedostaje się do zalążni. Przewarzająca część okrytozalążkowych wykształca k. obupłciowe zawierające pręcikowie i słupkowie. U nielicznych gatunków występują k. rozdzielnopłciowe: pręcikowe (męskie) i słupkowe (kobiece). Budowa k. przedstawiana jest dzięki wzoru kwiatowego. (Ryc. 36)

Czym jest kwiat znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Konwersja:
Słownik niewzajemna) zamiana odcinków chromosomów homologicznych. Zachodzi w trakcie replikacji DNA i bazuje na zmianie wzorca (łańcucha wyjściowego) do odtwarzania sekwencji nukleotydów poprzez jeden z kwiat co znaczy.
Co znaczy Kłos:
Słownik kwiatostany kwiat krzyżówka.
Co znaczy Kora Pierwotna:
Słownik położonych między skórką a walcem osiowym w młodych łodygach i korzeniach roślin. Zasadniczą część k.p. stanowi miękisz. Na zewnątrz od tkanki miękiszowej może występować tkanka wzmacniająca kwiat co to jest.
Co znaczy Kwasy Tłuszczowe:
Słownik wzorze ogólnym CH3(CH2)nCOOH. Odznaczają się wzrastającą (wspólnie z wydłużaniem się łańcucha węglowego) nierozpuszczalnością w wodzie. Stanowią kluczowy, w okolicy glicerolu, obiekt budulcowy kwiat słownik.
Co znaczy Kończyny:
Słownik kręgowców powiązane z obręczą barkową i miednicową ( szkielet kręgowców), wykorzystywane do lokomocji. U ryb wykształcone w formie płetw (brzusznych i piersiowych). Na bazie płetw ryb trzonopłetwych kwiat czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: