kwiatostany definicja
Co to jest kwiatostany. Wyjaśnienie na pędach. Wyróżnia się k. groniaste i k. wierzchotkowe.

Czy przydatne?

Co to jest kwiatostany

Co oznacza KWIATOSTANY: skupienia kwiatów na pędach. Wyróżnia się k. groniaste i k. wierzchotkowe. Kryterium podziału stanowi sposób rozgałęzienia k. i osadzenie kwiatów. K. groniaste charakteryzują się rozgałęzieniami jednoosiowymi (monopodialnymi). Szybciej rosnąca oś kluczowa tworzy słabiej narastające osie boczne. Kwiaty rozwijają się od nasady ku wierzchołkowi albo, przy silnie skróconej osi k., od zewnątrz ku środkowi. Wyróżnia się k. groniaste proste i złożone. Do k. groniastych prostych należą: grono (kwiaty osadzone na jednakowej długości bocznych odgałęzieniach osi głównej, na przykład konwalia), baldachogrono (odgałęzienia osi głównej charakteryzują się różną długością; kwiaty osadzone na ich zakończeniach układają się na jednym poziomie, na przykład dziki bez czarny), kłos (kwiaty bezszypułkowe, osadzone bezpośrednio na osi k., na przykład babka), kolba (kwiaty bezszypułkowe, osadzone na silnie zgrubiałej osi k., na przykład pałka), kotka (kwiaty bezszypułkowe, osadzone na wiotkiej, zwisającej i w całości odpadającej osi k., na przykład topola), wiecha (odgałęzienia pierwszego, drugiego i dalszych rzędów; kwiaty na końcach wszystkich odgałęzień, na przykład bez lilak, różne gatunki traw), podbaldach (odgałęzienia pierwszego, drugiego i dalszych rzędów dorastające do prawie tego samego poziomu; kwiaty na końcach wszystkich odgałęzień, ułożone na niemal równym poziomie, na przykład krwawnik), baldach (oś kluczowa k. zredukowana, kwiaty na wyrastających z tego samego poziomu odgałęzieniach jednakowej długości, na przykład czosnek), główka (oś kluczowa k. silnie skrócona i pogrubiona, kwiaty bezszypułkowe albo osadzone na bardzo krótkich szypułkach, na przykład koniczyna), koszyczek (oś kluczowa k. silnie skrócona, pogrubiona i spłaszczona, kwiaty siedzące, na przykład słonecznik). W k. groniastych złożonych zamiast pojedynczych kwiatów występują k. Do k. groniastych złożonych należą: kłos złożony (odgałęzienia zakończone k. w formie kłosków, na przykład żyto), wiecha złożona (odgałęzienia zakończone k. w formie kłosków, na przykład owies) i baldach złożony (odgałęzienia zakończone k. w formie baldaszków, na przykład marchew). K. wierzchotkowe charakteryzują się rozgałęzieniami wieloosiowymi (sympodialnymi). Oś kluczowa, po wykształceniu na szczycie kwiatu, kończy swój przyrost. Następne kwiaty rozwijają się na końcach osi bocznych pierwszego i dalszych rzędów, od wierzchołka ku nasadzie albo od środka ku obwodowi. Do k. wierzchotkowych należą: wierzchotka jednoramienna (każda oś daje jedno odgałęzienie dalszego rzędu, na przykład k. typu sierpikowatego, (sierpik) u niezapominajki, k. typu wachlarzykowatego u kosaćca), wierzchotka dwuramienna (pod kwiatem szczytowym każdej osi rozwijają się dwie osie boczne, na przykład goździk), wierzchotka wieloramienna (pod kwiatem szczytowym każdej osi rozwijają się więcej niż dwie osie boczne, na przykład wilczomlecz). (Ryc. 37)

Czym jest kwiatostany znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kwas A-Ketopropionowy:
Słownik kwas pirogronowy kwiatostany.
Co znaczy Kolagen:
Słownik ekipy skleroprotein; występuje w tkance łącznej. Cząsteczki k. zbudowane są z trzech łańcuchów polipeptydowych, spiralnie zwiniętych i połączonych wiązaniami wodorowymi. K. jest odporny na działanie kwiatostany.
Co znaczy Kosmopolita:
Słownik takson) o szerokim rozprzestrzenieniu, wynikającym z sporych umiejętności przystosowawczych jego przedstawicieli. Charakteryzuje się zdolnością bytowania w różnych strefach klimatycznych. K. jest na kwiatostany.
Co znaczy Krążenie Wrotne:
Słownik większości kręgowców przepływanie krwi żylnej poprzez tak zwany układ wrotny. Złożona jest on z istniejących wewnątrz wątroby, nerki albo przysadki mózgowej sieci naczyń włosowatych, do których krew kwiatostany.
Co znaczy Kanały Haversa:
Słownik tkanka kostna kwiatostany.
  • Dodano:
  • Autor: