laktaza definicja
Co to jest laktaza. Wyjaśnienie jelitowego wydzielany poprzez gruczoły jelita cienkiego. Posiada.

Czy przydatne?

Co to jest laktaza

Co oznacza LAKTAZA: enzym soku jelitowego wydzielany poprzez gruczoły jelita cienkiego. Posiada odczyn zasadowy. Uczestniczy w procesie trawienia węglowodanów. Działając na wiązania b-galaktozydowe laktozy, rozkłada laktozę do glukozy i galaktozy

Czym jest laktaza znaczenie w Słownik biologia L .

Co znaczy Lasotundra:
Słownik charakterystyczna dla strefy przejściowej między lasem a tundrą. Obejmuje pas roślinności szerokości około 100 km, rozciągający się na południe od tundry; prócz typowej roślinności tundrowej laktaza.
Co znaczy Liściaki:
Słownik przekształcone ogonki liściowe, zbliżone wyglądem do blaszki liściowej. L. przejmują funkcje blaszki liściowej u roślin, u których ulega ona częściowej albo całkowitej redukcji laktaza.
Co znaczy Lofodontyzm:
Słownik zęby laktaza.
Co znaczy Liga Ochrony Przyrody:
Słownik organizacja socjalna działająca w Polsce od 1928. Naczelnym organem jest Zarząd Kluczowy, któremu podlegają działające we wszystkich województwach Zarządy Okręgowe. LOP zajmuje się popularyzacją laktaza.
Co znaczy Locus:
Słownik chromosomowa teoria dziedziczności laktaza.
  • Dodano:
  • Autor: