oddechowy łańcuch definicja
Co to jest łańcuch oddechowy. Wyjaśnienie przebywają jony wodoru i elektrony z substratów na tlen.

Czy przydatne?

Co to jest łańcuch oddechowy

Co oznacza ŁAŃCUCH ODDECHOWY: droga, którą przebywają jony wodoru i elektrony z substratów na tlen cząsteczkowy. Enzymy układu przenośników elektronów zawarte są w grzebieniach mitochondrialnych ( mitochondrium). Szereg reakcji utleniania i redukcji ustawiony jest wg wzrastających potencjałów oksydoredukcyjnych, od składników bardziej elektroujemnych do w najwyższym stopniu elektrododatniego tlenu. Elektrony przenoszone są z NADH na flawoproteiny, następnie na ubichinon (koenzym Q), cytochromy b, c, a i na tlen. W ujemnym końcu ł.o. dehydrogenazy katalizują przenoszenie elektronów z substratów na NAD. Zredukowany NAD utleniany jest poprzez dehydrogenazę zredukowanego NAD przy udziale żelaza niehemowego jako kofaktora. Ubichinon stanowi w ł.o. pkt. zbiorczy dla elektronów pochodzących od innych substratów, jest to bursztynianu, glicero-3-fosforanu i acylo-Co-A, które wiążą się bezpośrednio z ł.o. za pośrednictwem dehydrogenaz flawoproteinowych. Z ubichinonu elektrony przepływają poprzez szereg cytochromów (cytochromy b, c1, c i a, zaliczane do dehydrogenaz beztlenowych) do oksydazy cytochromowej (cytochrom a3). Oksydaza cytochromowa, będąca ostatnim ogniwem ł.o., katalizuje reakcję, gdzie elektrony powstałe wskutek utlenienia cząsteczek substratu poprzez dehydrogenazy są przenoszone na tlen. Na poziomie ł.o. min. 42% energii zostaje powiązane w formie wysokoenergetycznych fosforanów (ATP) w procesie oksydacyjnej fosforylacji. (Ryc. 44)

Czym jest łańcuch oddechowy znaczenie w Słownik biologia Ł .

Co znaczy Łuskonośne:
Słownik gromady gadów (Reptilia). Do ł. należą jaszczurki i węże. To są kręgowce zmiennocieplne. Ich bezgruczołowa skóra pokryta jest zrogowaciałym naskórkiem, okresowo zrzucanym, u węży w całości, u łańcuch oddechowy co znaczy.
Co znaczy Łuski Ryb:
Słownik łuski łańcuch oddechowy krzyżówka.
Co znaczy Łyko:
Słownik rozprowadzająca w roślinie substancje organiczne. Kluczowym elementem ł. u okrytozalążkowych są rurki sitowe, zbudowane z szeregowo ułożonych i pozbawionych jąder komórek. U nagozalążkowych zamiast łańcuch oddechowy co to jest.
Co znaczy Łańcuch Pokarmowy:
Słownik pokarmowych między przedstawicielami różnych poziomów troficznych, poprzez który przepływa energia zawarta w pokarmie. Istnieją dwa fundamentalne typy ł.p.: łańcuch spasania, prowadzący od roślin łańcuch oddechowy słownik.
Co znaczy Łuki Skrzelowe:
Słownik skrzela łańcuch oddechowy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: