larwa definicja
Co to jest larwa. Wyjaśnienie postembrionalne w cyklu rozwojowym wielu zwierząt bezkręgowych i.

Czy przydatne?

Co to jest larwa

Co oznacza LARWA: stadium postembrionalne w cyklu rozwojowym wielu zwierząt bezkręgowych i niektórych kręgowców (kręgoustych, ryb, płazów). Występuje u tych zwierząt, u których zasobność jaja w składniki odżywcze jest niewystarczająca dla zapewnienia całkowitego przeobrażenia. L. jest stadium aktywnie odżywiającym się. U stawonogów i niektórych innych bezkręgowców przechodzi okresowe linienie. W budowie morfologicznej i anatomicznej l. zaznacza się obecność wielu narządów charakterystycznych dla tego stadium i nieobecnych u form postlarwalnych, a również brak wielu narządów występujących u osobników dorosłych. Zróżnicowanie form larwalnych jest bardzo spore, na przykład u parzydełkowców (Cnidaria) występuje orzęsiona l. zw. planulą, u przywr (Trematoda) wyodrębniono sporo stadiów larwalnych (miracidium, sporocysty, redie, cerkarie), l. pierścienic (Annelida) jest trochofora. U ślimaków (Gastropoda) występuje trochofora i wykształcająca się z niej l. typu weliger. Charakterystyczną l. skorupiaków jest nauplius. Pośród zróżnicowanych morfologicznie l. owadów (Insecta) można wyróżnić między innymi u motyli gąsienicę, charakterystycznego dla niektórych chrząszczy pędraka czy beznogą l. obserwowaną u muchówek i błonkówek. (Ryc. 38) U kręgowców l. spotykane są znacząco rzadziej niż u zwierząt bezkręgowych, na przykład u kręgoustych (Cyclostomata) występuje l. zw. ślepicą, u żab (Ranidae) - kijanka. L. mają ważne znaczenie biologiczne. U zwierząt żyjących w środowisku wodnym swobodnie unoszące się w wodzie l. umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków, których formy dorosłe prowadzą osiadły tryb życia ( na przykład parenchymula i amfiblastula gąbek, planula jamochłonów, trochofora wieloszczetów). Podobną rolę odgrywają l. pasożytów wewnętrznych, których formy dorosłe przytwierdzone są do tkanek żywicieli. Długość trwania stadium l. jest zróżnicowana u różnych zwierząt, ( na przykład u chrabąszcza majowego - 3-4 lata, u lancetnika - około 3 miesięcy. L. niektórych zwierząt mogą przejawiać umiejętność do neotenii, ( na przykład aksolotl. (Ryc. 39) Zobacz także: przeobrażenie zupełne, przeobrażenie niezupełne

Czym jest larwa znaczenie w Słownik biologia L .

Co znaczy Latawce:
Słownik Mammalia). Obejmuje jeden rodzaj z dwoma gatunkami. L. są rozmiarami zbliżone do kota. Mają wysmukłe ciało, niewielką głowę, pięciopalczaste kończyny. Między szyją, kończynami i ogonem rozwinięty larwa.
Co znaczy Ligaza Polinukleotydowa:
Słownik ligaza DNA larwa.
Co znaczy Liście Zarodnionośne:
Słownik sporofile larwa.
Co znaczy Limfocyty:
Słownik agranulocyty larwa.
Co znaczy Latimeria:
Słownik przedstawiciel rodziny Coelacanthidae należącej do ryb trzonopłetwych (Crossopterygii). L. odkryto w O. Indyjskim w 1938 (pierwszy złowiony okaz miał 150 cm dł. i ważył 57 kg). Ciało l. pokryte jest larwa.
  • Dodano:
  • Autor: