definicja
Co to jest las. Wyjaśnienie roślinne, gdzie zasadniczą rolę odgrywają drzewa. Charakteryzuje się.

Czy przydatne?

Co to jest las

Co oznacza LAS: zbiorowisko roślinne, gdzie zasadniczą rolę odgrywają drzewa. Charakteryzuje się warstwowym układem roślinności, tworzonym poprzez drzewa wysokie, drzewa niskie, krzewy i młode drzewa (podszycie), runo leśne, mchy i porosty. Do głownych formacji leśnych należą: lasy wiecznie zielone (na przykład dżungla), lasy okresowo zielone (((na przykład lasy monsunowe, tracące liście w porze suchej), lasy wawrzynolistne i twardolistne (lasy obszaru śródziemnomorskiego i niektórych rejonów, raczej strefy podzwrotnikowej, Ameryki), lasy zrzucające liście na zimę (lasy klimatu umiarkowanego), lasy iglaste (((((na przykład tajga), namorzyny, lasy galeriowe. Czynnikami warunkującymi występowanie l. na kuli ziemskiej są temperatura, wilgotność i długość okresu wegetacyjnego. L. o składzie gatunkowym i strukturze zbliżonej do l. pierwotnych określane są mianem l. naturalnych; l. sadzone poprzez człowieka to lasy sztuczne

Czym jest las znaczenie w Słownik biologia L .

Co znaczy Lucyferyna:
Słownik emitującego światło u organizmów żywych. L. stanowi substrat dla enzymu lucyferazy. Emisja światła zachodzi w obecności tlenu, wskutek katalitycznego utleniania l. przy udziale lucyferazy i ATP. U las.
Co znaczy Lorenz Konrad:
Słownik austr. zoolog; prowadził badania z zakresu zoopsychologii, opisał zdarzenie imprintingu; razem z K. von Frischem i N. Tinbergenem dostał w 1973 Nagrodę Nobla za badania nad behawiorem zwierząt las.
Co znaczy Linia Naboczna:
Słownik zmysłowych (neuromastów) wspólnie z chroniącymi je rowkami i kanałami, występujących u kręgowców skrzelodysznych i płazów. Narządy l.n. reagują na ruch wody i kierunek prądów wody, rejestrują las.
Co znaczy Lichenologia:
Słownik dział botaniki; edukacja o porostach (Lichenes las.
Co znaczy LH:
Słownik hormony zwierzęce las.
  • Dodano:
  • Autor: