linienie definicja
Co to jest linienie. Wyjaśnienie wierzchnich warstw nabłonka albo jego wytworów. L. występuje u.

Czy przydatne?

Co to jest linienie

Co oznacza LINIENIE: mechanizm zrzucania wierzchnich warstw nabłonka albo jego wytworów. L. występuje u zwierząt okresowo i jest sterowane hormonalnie. U bezkręgowców powiązane jest z postępem, wzrostem i przeobrażeniem. U skorupiaków bezpośrednio przed wylinką gruczoły zlokalizowane w nabłonku wydzielają płyn wylinkowy. Zawarte w nim enzymy trawią wewnętrzną warstwę kutykuli. Nowo odkładająca się warstwa jest miękka i elastyczna, dzięki czemu, po rozerwaniu i zrzuceniu zewnętrznej warstwy starego pancerza, możliwy jest okresowy przyrost zwierzęcia. przyrost trwa do czasu stwardnienia nowej warstwy oskórka. U owadów hemimetabolicznych (o przeobrażeniu niezupełnym) l. zachodzi wielokrotnie w czasie stopniowych przemian od postaci larwalnej do formy dorosłej. U owadów holometabolicznych (o przeobrażeniu zupełnym) po wielu wylinkach zachodzących w stadium larwy następuje przeobrażenie w poczwarkę. L. u owadów, podobnie jak u skorupiaków, pobudzane jest poprzez ekdyzon ( hormony zwierzęce). Za hamowanie przeobrażenia i utrzymywanie wielokrotnych wylinek owadów w stadium larwalnym odpowiedzialny jest hormon juwenilny ( hormony zwierzęce). Pośród zwierząt kręgowych l. występuje u płazów, gadów, ptaków i ssaków. U płazów i gadów bazuje na zrzucaniu wierzchniej warstwy naskórka w formie płatów albo w formie jednolitej pochewki. U ptaków wiąże się ze zrzucaniem piór (tak zwany pierzenie się), u ssaków - bazuje na zrzucaniu włosów

Czym jest linienie znaczenie w Słownik biologia L .

Co znaczy Larwa:
Słownik postembrionalne w cyklu rozwojowym wielu zwierząt bezkręgowych i niektórych kręgowców (kręgoustych, ryb, płazów). Występuje u tych zwierząt, u których zasobność jaja w składniki odżywcze jest linienie.
Co znaczy Ligazy:
Słownik enzymy linienie.
Co znaczy Lamarkizm:
Słownik Lamarck Jean B linienie.
Co znaczy Liga Ochrony Przyrody:
Słownik organizacja socjalna działająca w Polsce od 1928. Naczelnym organem jest Zarząd Kluczowy, któremu podlegają działające we wszystkich województwach Zarządy Okręgowe. LOP zajmuje się popularyzacją linienie.
Co znaczy Liście Zarodnionośne:
Słownik sporofile linienie.
  • Dodano:
  • Autor: