liście definicja
Co to jest liście. Wyjaśnienie osadzone na łodydze. Kształt liści, budowa i sposób osadzenia na.

Czy przydatne?

Co to jest liście

Co oznacza LIŚCIE: boczne organy pędu osadzone na łodydze. Kształt liści, budowa i sposób osadzenia na łodydze uzależnione są od gatunku i etapy rozwojowej rośliny. L. rozwijają się z zawiązków tworzonych w wierzchołkowym merystemie pędu. W następnych fazach rozwojowych rośliny powstają liścienie, l. dolne, właściwe i przykwiatowe. Niewielkie i łuskowate l. dolne tworzone są u podstawy pędów nadziemnych albo jako łuski pąkowe roślin drzewiastych, względnie jako jedyne l. na pędach podziemnych. L. właściwe zbudowane są z jednej albo wielu blaszek liściowych (l. pojedyncze albo złożone), ogonka i nasady. Są klasyfikowane na podstawie kształtu blaszki liściowej. (Ryc. 41) Szkielet blaszki liściowej tworzony jest poprzez mechanizm wiązek przewodzących, zw. żyłkami albo nerwami. Użyłkowanie może być równoległe, widlaste albo siatkowe. Górna powierzchnia blaszki pokryta jest skórką. Pod skórką znajduje się warstwa miękiszu asymilacyjnego tworzona poprzez miękisz palisadowy i miękisz gąbczasty. Dolna powierzchnia l. pokryta jest skórką z aparatami szparkowymi. Kluczowymi funkcjami l. właściwych są fotosynteza i transpiracja. L. przykwiatowe (l. górne) występują u podstawy kwiatostanów i kwiatów albo tworzą okrywy kwiatostanowe. Zobacz także: przylistki, ulistnienie

Czym jest liście znaczenie w Słownik biologia L .

Co znaczy Lotka:
Słownik pióro liście.
Co znaczy Lasostep:
Słownik charakterystyczna dla strefy przejściowej między lasem a stepem. Występuje między innymi we wsch. Europie, na Uralu i Syberii. Miejsca wilgotniejsze porasta las liściasty, na obszarach bardziej liście.
Co znaczy Laktaza:
Słownik jelitowego wydzielany poprzez gruczoły jelita cienkiego. Posiada odczyn zasadowy. Uczestniczy w procesie trawienia węglowodanów. Działając na wiązania b-galaktozydowe laktozy, rozkłada laktozę do liście.
Co znaczy Lamblioza:
Słownik chorobowych wywoływanych poprzez lamblię jelitową (Giardia intestinalis), pierwotniaka należącego do wiciowców (Flagellata). Lamblia jelitowa bytuje w jelicie cienkim, niekiedy także w przewodach liście.
Co znaczy LH:
Słownik hormony zwierzęce liście.
  • Dodano:
  • Autor: