liście definicja
Co to jest liście. Wyjaśnienie osadzone na łodydze. Kształt liści, budowa i sposób osadzenia na.

Czy przydatne?

Co to jest liście

Co oznacza LIŚCIE: boczne organy pędu osadzone na łodydze. Kształt liści, budowa i sposób osadzenia na łodydze uzależnione są od gatunku i etapy rozwojowej rośliny. L. rozwijają się z zawiązków tworzonych w wierzchołkowym merystemie pędu. W następnych fazach rozwojowych rośliny powstają liścienie, l. dolne, właściwe i przykwiatowe. Niewielkie i łuskowate l. dolne tworzone są u podstawy pędów nadziemnych albo jako łuski pąkowe roślin drzewiastych, względnie jako jedyne l. na pędach podziemnych. L. właściwe zbudowane są z jednej albo wielu blaszek liściowych (l. pojedyncze albo złożone), ogonka i nasady. Są klasyfikowane na podstawie kształtu blaszki liściowej. (Ryc. 41) Szkielet blaszki liściowej tworzony jest poprzez mechanizm wiązek przewodzących, zw. żyłkami albo nerwami. Użyłkowanie może być równoległe, widlaste albo siatkowe. Górna powierzchnia blaszki pokryta jest skórką. Pod skórką znajduje się warstwa miękiszu asymilacyjnego tworzona poprzez miękisz palisadowy i miękisz gąbczasty. Dolna powierzchnia l. pokryta jest skórką z aparatami szparkowymi. Kluczowymi funkcjami l. właściwych są fotosynteza i transpiracja. L. przykwiatowe (l. górne) występują u podstawy kwiatostanów i kwiatów albo tworzą okrywy kwiatostanowe. Zobacz także: przylistki, ulistnienie

Czym jest liście znaczenie w Słownik biologia L .

Co znaczy Lipidy:
Słownik tłuszcze liście.
Co znaczy Liga Ochrony Przyrody:
Słownik organizacja socjalna działająca w Polsce od 1928. Naczelnym organem jest Zarząd Kluczowy, któremu podlegają działające we wszystkich województwach Zarządy Okręgowe. LOP zajmuje się popularyzacją liście.
Co znaczy Linia Naboczna:
Słownik zmysłowych (neuromastów) wspólnie z chroniącymi je rowkami i kanałami, występujących u kręgowców skrzelodysznych i płazów. Narządy l.n. reagują na ruch wody i kierunek prądów wody, rejestrują liście.
Co znaczy Lucyferyna:
Słownik emitującego światło u organizmów żywych. L. stanowi substrat dla enzymu lucyferazy. Emisja światła zachodzi w obecności tlenu, wskutek katalitycznego utleniania l. przy udziale lucyferazy i ATP. U liście.
Co znaczy Larwa:
Słownik postembrionalne w cyklu rozwojowym wielu zwierząt bezkręgowych i niektórych kręgowców (kręgoustych, ryb, płazów). Występuje u tych zwierząt, u których zasobność jaja w składniki odżywcze jest liście.
  • Dodano:
  • Autor: