ślizgowy definicja
Co to jest lot ślizgowy. Wyjaśnienie się w powietrzu dzięki części ciała zwiększających.

Czy przydatne?

Co to jest lot ślizgowy

Co oznacza LOT ŚLIZGOWY: bierne poruszanie się w powietrzu dzięki części ciała zwiększających powierzchnię, na przykład płetwy piersiowe u ryb latających (Exocoetidae), błony rozpięte pomiędzy palcami nóg u żab latających (Rhacophoridae), fałdy skórne pomiędzy kończynami u polatuchy (Pteromys volans) albo lotopałanki (Petaurus australis). Ssaki z rzędu latawców (Dermoptera) mogą wykonywać l.ś. dochodzące do 70 m. Należą do nich lotokoty (Cynocephalidae). (Ryc. 43)

Czym jest lot ślizgowy znaczenie w Słownik biologia L .

Co znaczy Lamarck Jean B.:
Słownik pionier nowoczesnej teorii ewolucji. Twórca lamarkizmu. Uważał, iż organizmy bardziej złożone pochodzą od organizmów mniej skomplikowanych, a powodem ewolucji są zmiany zachodzące w momencie życia lot ślizgowy.
Co znaczy LH-RH:
Słownik hormony zwierzęce lot ślizgowy.
Co znaczy Liczebność Populacji:
Słownik osobników wchodzących w skład populacji. Ocena l.p. jest fundamentem badań ekologicznych. Sposoby oceny uzależnione są od rozmiarów i aktywności osobników i stopnia trudności obserwacji. Sposób lot ślizgowy.
Co znaczy Liga Ochrony Przyrody:
Słownik organizacja socjalna działająca w Polsce od 1928. Naczelnym organem jest Zarząd Kluczowy, któremu podlegają działające we wszystkich województwach Zarządy Okręgowe. LOP zajmuje się popularyzacją lot ślizgowy.
Co znaczy Linia:
Słownik kategoria systematyczna lot ślizgowy.
  • Dodano:
  • Autor: