chromosomów mapy definicja
Co to jest mapy chromosomów. Wyjaśnienie wzajemne położenie genów w obrębie chromosomów. M.ch.

Czy przydatne?

Co to jest mapy chromosomów

Co oznacza MAPY CHROMOSOMÓW: mapy obrazujące wzajemne położenie genów w obrębie chromosomów. M.ch. sporządzane są na podstawie częstości występowania crossing-over (im większa odległość pomiędzy genami, tym większe prawdopodobieństwo zajścia crossing-over). Odległość pomiędzy genami wyrażana jest w jednostkach mapowych. Jednostkę mapową stanowi odległość między dwoma loci genowymi, na której częstotliwość występowania crossing-over równa jest 1%. Mapy obrazujące liniową sekwencję genów na chromosomie (mapy genetyczne chromosomów) sporządzane są na podstawie informacji na temat częstości występowania crossing-over między określonymi genami i przynajmniej dwoma innymi genami

Czym jest mapy chromosomów znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Matriks Cytoplazmy:
Słownik cytoplazma podstawowa mapy chromosomów.
Co znaczy Makrogametofit:
Słownik gametofit mapy chromosomów.
Co znaczy Mikrogametocyt:
Słownik gametocyt mapy chromosomów.
Co znaczy Metafloem:
Słownik łyko mapy chromosomów.
Co znaczy Myślenie:
Słownik mechanizmy kojarzeniowe prowadzące do złożonych zachowań u zwierząt. Wyróżnia się dwa typy m.: konkretne (skutkuje bezpośrednią reakcję na dany impuls) i abstrakcyjne (umożliwia celowe działanie przy mapy chromosomów.
  • Dodano:
  • Autor: