mchy definicja
Co to jest mchy. Wyjaśnienie podgromady mszaków (Bryophytina). Obejmuje powyżej 15 tys. gatunków. W.

Czy przydatne?

Co to jest mchy

Co oznacza MCHY: klasa należąca do podgromady mszaków (Bryophytina). Obejmuje powyżej 15 tys. gatunków. W przemianie pokoleń ( przemiana pokoleń u roślin) wyróżniona dominacja gametofitu nad sporofitem. Gametofit, mający postać łodyżki z listkami, powstaje z nitkowatego i silnie rozgałęzionego splątka. Na szczycie gametofitu tworzą się rodnie i plemnie. W następstwie zapłodnienia z rozwijającego się zarodka powstaje sporofit. Sporofit zbudowany jest z osadzonej w tkance gametofitu stopy i trzonka (sety) i puszki (zarodni), gdzie powstają niezróżnicowane morfologicznie zarodniki. Z zarodników tworzą się gametofity. Rozmnażanie wegetatywne m. może odbywać się poprzez rozmnóżki albo poprzez regenerację z fragmentów gametofitu. M. rosną w środowiskach wilgotnych. Stanowią szczególnie ważny składnik torfowisk, tundry i roślinności wysokogórskiej

Czym jest mchy znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mangrowe:
Słownik namorzyny mchy.
Co znaczy Metafaza:
Słownik mitoza mchy.
Co znaczy Meduza:
Słownik stułbiopławów i krążkopławów ( parzydełkowce). W odróżnieniu do polipa m. jest wolno żyjąca i swobodnie unosi się w toni wodnej. Ciało m. jest kształtu parasolowatego. Między ektodermą a endodermą mchy.
Co znaczy Mięsień Sercowy:
Słownik tkanka mięśniowa mchy.
Co znaczy Micela:
Słownik krystaliczny region o wymiarze submikroskopowym, występujący w substancjach o długich, łańcuchowatych cząsteczkach. M. spotykana jest powszechnie w utworach szkieletowych mchy.
  • Dodano:
  • Autor: