meandrowce definicja
Co to jest meandrowce. Wyjaśnienie obrębie gromady płazów (Amphibia) obejmująca wymarłe płazy.

Czy przydatne?

Co to jest meandrowce

Co oznacza MEANDROWCE: podgromada w obrębie gromady płazów (Amphibia) obejmująca wymarłe płazy tarczogłowe. M. żyły w karbonie. Spośród cech charakterystycznych na pierwszy plan wysuwała się budowa zębów. Szkliwo pokrywające zęby wnikało w formie powyginanych blaszek w położoną głębiej zębinę. M. są ekipą, która dała start gadom. Należała do nich między innymi sejmuria

Czym jest meandrowce znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mitospory:
Słownik zarodniki meandrowce.
Co znaczy Mięśnie Somatyczne:
Słownik mięśnie tworzące odrębne struktury powiązane ze szkieletem i stanowiące wspólnie z nim układ ruchowy organizmu meandrowce.
Co znaczy Mutacje:
Słownik dziedziczne zmiany materiału genetycznego. Zależnie od poziomu organizacji materiału genetycznego, na którym zachodzą m., wyróżniono m. genowe, m. chromosomowe ( aberracje chromosomowe) i m. genomowe meandrowce.
Co znaczy Mutacje Ramki Odczytu:
Słownik mutacje genowe opierające na addycji albo delecji jednego albo więcej (lecz nie wielokrotności trzech) nukleotydów, powodujące zmianę sekwencji aminokwasów meandrowce.
Co znaczy Metageneza:
Słownik przemiana pokoleń u zwierząt meandrowce.
  • Dodano:
  • Autor: