metabolizm definicja
Co to jest metabolizm. Wyjaśnienie określająca wszystkie reakcje chemiczne i towarzyszące im.

Czy przydatne?

Co to jest metabolizm

Co oznacza METABOLIZM: ogólna nazwa określająca wszystkie reakcje chemiczne i towarzyszące im przemiany energetyczne zachodzące w organizmach żywych. Na m. składają się anabolizm i katabolizm. Wszystkie mechanizmy metaboliczne są ze sobą powiązane i warunkują się wzajemnie, tworząc stan dynamicznej równowagi

Czym jest metabolizm znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mikroflora:
Słownik roślinne występujące w wodzie, powietrzu i glebie. Do m. należą bakterie, sinice, jednokomórkowe grzyby i glony. Przewarzająca część z nich jest destruentami, rozkładającymi martwą materię organiczną metabolizm.
Co znaczy Mezotonia:
Słownik zdarzenie w rozwoju mechanizmu pędowego niektórych roślin zielnych i krzewów, opierające na tworzeniu się pędów bocznych z pąków bocznych leżących w środkowej części osi macierzystej metabolizm.
Co znaczy Miomery:
Słownik segmenty mięśniowe występujące w zarodkach i u dorosłych pierścienic, bezczaszkowców, kręgoustych i ryb metabolizm.
Co znaczy Mycetom:
Słownik owadów (Insecta) skupienia komórek wykorzystywanych do przechowywania organizmów endosymbiotycznych (bakterii, grzybów albo pierwotniaków). M. mogą być zlokalizowane w rejonie jelita, w ciele metabolizm.
Co znaczy MRNA:
Słownik kwas rybonukleinowy metabolizm.
  • Dodano:
  • Autor: