metacerkaria definicja
Co to jest metacerkaria. Wyjaśnienie cerkaria. Co znaczy METACERKARIA definicja.

Czy przydatne?

Co to jest metacerkaria

Co oznacza METACERKARIA: cerkaria

Czym jest metacerkaria znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Makrofagi:
Słownik ciałek krwi. Powstają z monocytów ( krew). Są szeroko rozprzestrzenione w tkankach. Mają umiejętność pochłaniania bakterii, resztek komórkowych i innych drobin na drodze fagocytozy. Do m. należą metacerkaria.
Co znaczy Migracje:
Słownik zwierząt - zmiany miejsca pobytu podejmowane często albo nieregularnie poprzez zwierzęta. Przyczyny m. są zawsze złożone, a więc wywołane przynajmniej kilkoma czynnikami. Do przyczyn m. należą między metacerkaria.
Co znaczy Mutacje Punktowe:
Słownik mutacje genowe, które dotyczą tylko jednego nukleotydu metacerkaria.
Co znaczy Makrosporogeneza:
Słownik sporogeneza metacerkaria.
Co znaczy Mikroelementy:
Słownik występujące w organizmach żywych w ilościach kilku albo kilkunastu mg na 1 kg suchej masy. Należą do nich bor, cynk, mangan, miedź, molibden i żelazo. Z reguły stanowią one składnik koenzymów metacerkaria.
  • Dodano:
  • Autor: