metameria definicja
Co to jest metameria. Wyjaśnienie zwierząt podział ciała wzdłuż podłużnej osi na odcinki zw.

Czy przydatne?

Co to jest metameria

Co oznacza METAMERIA: występujący u zwierząt podział ciała wzdłuż podłużnej osi na odcinki zw. metamerami, segmentami albo członami. Może występować poprzez całe życie albo tylko w określonym stadium rozwojowym. M. może być zupełna (widoczna w budowie zewnętrznej i wewnętrznej, występuje na przykład u pierścienic), zewnętrzna (widoczna tylko w budowie zewnętrznej na przykład u pajęczaków) i wewnętrzna (widoczna tylko w budowie wewnętrznej, na przykład w układzie mięśniowym ryb). Z racji na stopień zróżnicowania poszczególnych odcinków wyróżniamy m. homonomiczną (odcinki niewiele różnią się pomiędzy sobą, na przykład u dżdżownicy) i heteronomiczną (odcinki są bardzo zróżnicowane, na przykład u skorupiaków)

Czym jest metameria znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy MSH-RH:
Słownik hormony zwierzęce metameria.
Co znaczy Makromutacje:
Słownik mutacje opierające na jednoczesnej zmianie wielu cech organizmu. M. pociągają za sobą zmianę kierunku ewolucji. Konsekwencją m. jest wykształcenie się nowego taksonu metameria.
Co znaczy Morgan Thomas Hunt:
Słownik genetyk. Na podstawie doświadczeń z dziedziczeniem u muszki owocowej (Drosophila melanogaster) sformułował chromosomową teorię dziedziczności. Za odkrycie roli chromosomów w dziedziczeniu dostał w metameria.
Co znaczy Mezoglej:
Słownik tkanka glejowa metameria.
Co znaczy Metabolizm:
Słownik określająca wszystkie reakcje chemiczne i towarzyszące im przemiany energetyczne zachodzące w organizmach żywych. Na m. składają się anabolizm i katabolizm. Wszystkie mechanizmy metaboliczne są ze metameria.
  • Dodano:
  • Autor: