metamorfoza definicja
Co to jest metamorfoza. Wyjaśnienie przeobrażenie. Co znaczy METAMORFOZA definicja.

Czy przydatne?

Co to jest metamorfoza

Co oznacza METAMORFOZA: przeobrażenie

Czym jest metamorfoza znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Macica:
Słownik układu rozrodczego ssaków, gdzie zachodzi postęp zarodka (zarodków). M. ssaków powstaje z połączonego końcowego odcinka przewodów Mllera (jajowodów) o silnie umięśnionych ścianach. W zależności od metamorfoza.
Co znaczy Metameria:
Słownik zwierząt podział ciała wzdłuż podłużnej osi na odcinki zw. metamerami, segmentami albo członami. Może występować poprzez całe życie albo tylko w określonym stadium rozwojowym. M. może być zupełna metamorfoza.
Co znaczy Mutacje Supresorowe:
Słownik przywracające (kompletnie albo częściowo) białka utracone wskutek wcześniejszej mutacji albo tworzące nowe białka spełniające podobne do utraconych funkcje. M.s. może zajść zarówno w tym samym, jak i metamorfoza.
Co znaczy Maceracja:
Słownik wpływem wody albo określonego rozpuszczalnika mająca na celu wydzielenie substancji występującej w macerowanym materiale. M. służąca jest między innymi w badaniach biologicznych, w przemyśle metamorfoza.
Co znaczy Monocyty:
Słownik agranulocyty metamorfoza.
  • Dodano:
  • Autor: