mięczaki definicja
Co to jest mięczaki. Wyjaśnienie obejmujący współcześnie około 150 tys. gatunków bardzo.

Czy przydatne?

Co to jest mięczaki

Co oznacza MIĘCZAKI: typ bezkręgowców obejmujący współcześnie około 150 tys. gatunków bardzo zróżnicowanych pod względem budowy i trybu życia. M. podzielone są na dwa podtypy: obunerwce (Amphineura), do których należą płytkonośne (chitony, Polyplacophora) i bezpłytkowce (beztarczowce, Aplacophora), i muszlowce (Conchifera), do których należą jednopłytkowce (jednotarczowce, Monoplacophora), ślimaki (Gastropoda), małże (Bivalvia), łódkonogi (Scaphopoda) i głowonogi (Coephalopoda). M. (prócz ślimaków) mają symetrię dwuboczną. Ciało m. jest miękkie, niesegmentowane, okryte płaszczem, pod którym znajduje się jama płaszczowa, u większości podzielone na głowę (brak u małży i łódkonogów), nogę i worek trzewiowy. U większości płaszcz wytwarza muszlę. Pośród m. występują gatunki morskie (wszystkie gromady), słodkowodne (ślimaki i małże) i lądowe (ślimaki)

Czym jest mięczaki znaczenie w Słownik biologia M .

Co znaczy Mejospory:
Słownik zarodniki mięczaki.
Co znaczy Mutacje Letalne:
Słownik genu ( mutacja), prowadzące do śmierci osobnika. M.l. mogą zachodzić pod wpływem czynników zewnętrznych, na przykład zbyt wysokiej temperatury, działania ustalonych środków chemicznych albo mięczaki.
Co znaczy Materiał Genetyczny:
Słownik wiadomość genetyczna mięczaki.
Co znaczy Muszla:
Słownik występujący u mięczaków (Mollusca) i ramienionogów (Brachiopoda). M. mięczaków ma budowę trójwarstwową. Warstwa zewnętrzna jest cienka i złożona jest wyłącznie z konchioliny. Warstwa środkowa i mięczaki.
Co znaczy Mikroewolucja:
Słownik ewolucja mięczaki.
  • Dodano:
  • Autor: